Ayaklar, bacaklar ve ayakkabılar

Eğer bebeğinizin ayakları ve bacakları normal olarak gelişmekteyse, yürüyene kadar ayakkabıya ihtiyacı yoktur. Yürüdü­ğü zaman da yalnız sokakta ayakkabıya ihtiyacı olacaktır. Daha önceleri yalnız zayıf bilekleri tedavi etmek ve ayaklarının fazla üşümesine engel olmak için ayakkabı giyer. Ayakta durma ça­ğında, el örgüsü yün patikler soğuk bir ev için mükemmeldir ama pek az bebek bunları ayağında tutar. Eğer tutmuyorsa, ona altı yumuşak ucuz deri ayakkabılar alınız.

Bebeğin ayaklarının, bacaklarının ve bileklerinin ne kadar düzgün olacağı birçok şeye bağlıdır. Bunlar, raşitizm, bebeğin bünyesi ve kalıtımdır. Raşitizm olmadığı halde, bazı bebeklerin bacakları çarpık olmaya yatkındır. Tombul bebeğin bacaklarıy­la bileklerinin çarpılması daha mümkündür. Bana kalırsa, hare­ketli çocuklar da bu tehlikeye maruzdurlar. Ama bir bebek eğer doğuştan çarpık bacaklı olmaya eğilimliyse, bir de raşitizm yü­zünden kemikleri sertleşememişse, bacaklarının büsbütün çar­pılacağı açıktır. Başka bir unsur da bebeğin ayaklarını ve bacak­larını tutuşudur. Meselâ, bileğin biri içeri doğru kıvrıldığı za­man, bunun sebebi bebeğin ayağını daima o şekilde altına ala­rak oturması olabilir. Bebeklerin ayakları içeri doğru kıvrık ola­rak yüzükoyun yatmalarının da içeri basmaya sebep olduğu ile­ri sürülmektedir.

Bütün bebekler ilk yürümeye başladıkları zaman dışarı doğru basarlar. Sonra, yürümeyi öğrendikçe yavaş yavaş adım­larını düzeltirler. Bazı bebekler de ayaklarını Şarlo gibi açarak yürümeğe başladıkları halde, sonunda sadece hafifçe dışarı doğru basan insanlar olurlar. Normal bebek, ayaklarını biraz açarak yürümeye başlar ve bir süre sonra düzeltir. Normal yü­rümeye başlayan çocukların sonradan içeri basmaları tehlikesi vardır. İçeri basma ve çarpık bacaklar genel olarak birlikte gö­rülür.

Doktor bebeğin bacaklarına yürümeye başladığı andan iti­baren dikkat etmeli ve ona göre ilaçlar vermelidir. Bu yüzden ikinci yıl boyunca düzenli olarak doktora gitmek şarttır. Eğer bebeğin bilekleri ya da bacakları çarpıksa, içeri ya da dışarı doğ­ru basıyorsa, özel ayakkabılar tavsiye edecektir. Raşitizm ihti­maline karşı ya bebeğin röntgeni çekilir ya da fazla D vitamini verilir.

Yürüyen bebeğin ayakkabıları

Bebek kendi başına yürümeğe başladığı zaman, sokakta gi­yebilmek için ayakkabılara ihtiyacı vardır. Bu ayakkabıların ök­çeleri yarı yumuşak olmalıdır. O zaman bebek daha kolaylıkla yürür. Bir de ayakkabıların parmaklar üzerinde baskı yapmaya­cak kadar bol olması lâzımdır. Ama ayağından da çıkmamalı­dır.

Bebeklerin ayakları inanılmayacak kadar çabuk büyür. An­neler her hafta onları yoklayıp, daralıp daralmadıklarını kontrol etmelidirler. Çocuğun ayakkabıları ayağına daima biraz büyük olmalıdır. Çünkü bebek yürüdükçe parmaklar ayakkabının ön tarafına sıkışır. Ayakkabı, çocuğun ayağına, baş parmağınızın tırnağından biraz daha az büyük olmalıdır. Bunu ancak bebek ayaktayken anlayabilirsiniz. Zira ayağa kalkınca ayak da öne gelir. Ayakkabının yalnız ön tarafının bol olmasıyla yetinme­yip, rahat olmasına dikkat etmelidir.

Doktor herhangi bir bozukluğu düzeltmek maksadıyla ayakkabının içine demir konmasını tavsiye ediyorsa, ayakkabı­nın da sert ve sıkı olmasını tavsiye edecektir. Bu çeşit ayakkabı­lar bol olursa bir işe yaramazlar. Aynı zamanda yüksek olmala­rı gerekir.

Ama eğer bebeğinizin bacakları, dizleri ve bilekleri kuvvet­liyse, ona yarı yumuşak ayakkabılar alabilirsiniz. Ucuz ayakka­bılar yeter büyüklükte ve rahatsa çocuğun işini pekâlâ görecek­tir. İki yaşına kadar yalnız bot giyebilir. Öteki çeşit ayakkabılar ayağında durmayacaktır.

Kaynak : Bebek bakımı ve çocuk eğitimi  - Dr. Benjamin Spocks

 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın