Anne sütü emen bebeklerde parmak emme

Bana kalırsa anne sütü ile beslenen bebeklerin parmak em­me ihtimalleri daha azdır. Bu belki de annenin bebeğe istediği kadar emme müsaadesi verdiği içindir. Göğsünün boşalıp boşalmadığını bilmediği için bunu bebeğe bırakmaktadır. Ama şi­şedeki süt bittiği zaman, bebek hava yutmasın diye, anne onu hemen çeker. Zaten çoğu bebek hava emmekten hoşlanmadık­larından kendiliklerinden bırakırlar. Şu halde, elini emmeye ça­lışan anne sütüyle beslenen bir bebek hakkında önce şu soruyu sormalıyız: Eğer fırsat verilse daha fazla emer mi? Bırakın iste­ği kadar emsin. Kırk dakikaya kadar izin verebilirsiniz. Tabiî bu midesini bozmuyorsa. Bebekler göğüsteki sütün büyük bir kıs­mını ilk beş altı dakika içinde alırlar. Geri kalan zaman emme içgüdülerini tatmin içindir. Bu arada pek az bir miktar süt de gelerek onları oyalar. Yani, otuz beş dakika meme emen bebek­le yirmi dakika emen bebeğin emdikleri miktarlar arasında pek az fark vardır. İstediği kadar emmesine izin verilen bir bebek, arzusunda çeşitlilikler gösterir. Bir defasında on dakika emerek tatmin olduğu halde, gelecek defa kırk dakika emmek ister. Bu da anne sütünün bebeğin ihtiyaçlarına nasıl uyum sağladığının bir başka misalidir. Eğer bebek daha fazla meme emmek istemi­yorsa, parmağını emmesine izin vermekten başka yapabilecek bir şey yoktur.

Mama yiyen bebekte parmak emme

Mamasını şişeden emen bir bebek, onu yirmi dakika yerine on dakikada içip bitirmeyi öğrendiği zaman, parmak emmeye başlar. Bu, bebeğin büyüdükçe kuvvetlenmesinden doğar. Las­tik memeler de aksine gittikçe gevşer. Mamasını ne kadar za­manda bitiriyor olursa olsun, yapılacak ilk iş, yeni emzikler sa­tın almaktır. Belki bu, emme süresini uzatacaktır. Emzik delik­lerini, hiç olmazsa ilk altı ay boyunca mama yirmi dakikada bi­tecek büyüklükte deliniz. Ama eğer delikler çok küçük olursa bazı bebekler içmekten vazgeçerler. Arada durarak mamayı uzatmanın da bir faydası olmaz.

Bebeğiniz çok kuvvetliyse, çok küçük delikleri olan bir em­zikle bile, mamasını on ya da on iki dakikada bitirebilir. O za­man tek bir delik deliniz ve sonuca bakınız. Bana kalırsa, bu se­fer başaracaksınız. Bir de, memenin hava kabarcığı varsa onu delmemeyi de deneyebilirsiniz. Bu da memeyi yavaşlatır.

Bebeğiniz parmağını emiyorsa, mama saatlerinin aralarını açmakta acele etmeyiniz. Yalnız mamaların süresi değil aynı za­manda sayısı da bebeğin emme içgüdüsünü tatmin bakımından önemlidir. Eğer, yukarıda saydığımız bütün tedbirleri aldığınız halde, bebeğiniz hâlâ parmağını emiyorsa, yemeklerinin arala­rını açmakta acele etmemelisiniz. Meselâ, üç aylık bir bebek ge­ce 22 mamasını emmek için uyanmadığı halde, bol bol parma­ğını emiyorsa, ben olsam onu uyandırır ve 22 mamasını hiç ol­mazsa iki aydan önce kesmezdim. Aynı şey, günde dört mama yiyen bebekleri üçe indirirken de hesaba katılmalıdır.

Kaynak : Bebek bakımı ve çocuk eğitimi  - Dr. Benjamin Spocks

 

Yorumlar (0)

Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın