Aşı ve bebekDifteri, boğmaca ve tetanoz

Çocukluk döneminin ağır ve ciddi hastalıklarından olan difteri,boğmaca ve tetanoz hastalıkları yapılan geniş aşılama çalışmaları ile önemli derecede ortadan kaldırılmış olmakla birlikte maalesef tüm çabalara rağmen bu hastalıkların kökü kazınamamıştır. Bu üç hastalık artık ender olarak görülse de hastalığın ciddiyeti, olumsuz sonuçları ve ölümlere yol açması bu hastalıklara karşı aşılamanın önemini açıklamaktadır.

Difteri, boğmaca ve tetanoz aşısı (3'lü karma aşı) Karma aşılar, çocukları difteri, boğmaca ve tetanoz hastalıklarına karşı korumak için uygulanmaktadır. Yeni doğan bir bebek, yaşamının ikinci ayından itibaren 1-2 ay arayla 3 kez aşılanmalı ve ardından 18. Ayda bir hatırlatma dozu yapılmalıdır. İlkokul 1. sınıfta ise boğmaca çıkarılarak,sadece difteri-tetanoz karma aşısı yapılmalıdır. (bu dönemde ayrıca verem, çocuk felci ve kızamık-kızamıık-kabakulak aşıları uygulanmalıdır. ) Gelişen bilim ve teknoloji, çok sayıda hastalığa karşı tek enjeksiyon ile koruma sağlamaya yönelik yeni aşıları geliştirme çabasındadır. Günümüzde devlet hastaneleri, sağlık ocakları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde çocuklarınıza ücretsiz olarak hepatit B, verem, difteri, boğmaca, tetanoz ve çocuk felci aşıları uygulanmaktadır.

Yukarıda sözü geçen aşılara ek olarak Hib menenjitine karşı da koruma sağlayan 5’li karma aşılar piyasada mevcuttur. 5’li karma aşı, difteri, boğmaca, tetanoz ve çocuk felcinin yanısıra, çocuklarda oldukça sık görülen Hib menenjitine karşı da koruma sağlar. Bebeklere doğumu izleyen 2,4,6 ya da 2,3,4' üncü aylarda karma aşıları yapılmalı ,18. Ayda ek bir hatırlatma dozu uygulanmalıdır.

Çocuk felci aşıları

Günümüzde çocuk felci hastalığına karşı kullanılan iki farklı aşı vardır;

1) İnaktive Çocuk Felci Aşısı:

Enjeksiyon şeklinde uygulanır. Ölü aşıdır. Son derece güvenli ve etkin olması en önemli özelliğidir. Yaşamın ikinci ayından başlayarak 1- 2 ay arayla toplam 3 doz enjeksiyon şeklinde uygulanır. Bebek 18 aylık olduğunda bir hatırlatma dozu daha yapılmalıdır. 5’li karma aşı içerisinde bulunan çocuk felci aşısı inaktivedir

2) Oral Çocuk Felci Aşısı:

Ağızdan damla şeklinde verilerek uygulanır. Oldukça etkin bir aşı olmakla birlikte aşının verilmesi sırasında çocuğun kusması, tükürmesi ya da ishal olması gibi durumlarda olumsuz etkilenebilmektedir.

Çocuk Felcine karşı toplumsal korunmanın sağlanmasında önemi vardır.

Hemofilus influenza tip b (Hib)

Hib (hemofilus influenza tip b ) 5 yaş altındaki çocuklarda sık görülen ve başta menenjit olmak üzere ölümle sonuçlanabilen birçok ağır hastalığa neden olan bir bakteridir.

Hib menenjit

Hib aşısı, bebek iki aylık olduktan sonra bir veya iki ay arayla 3 doz uygulanmalı ve bebek 18 aylık olunca bir hatırlatma dozu daha yapılmalıdır. 6 aylık olmuş ve hala Hib menenjiti aşısı olmamış bebeklere 2 ay ara ile 2 doz ve 18. ayda tekrar doz ve 12 aylıktan büyük (1 yaşını doldurmuş) bebeklere Hib aşısı tek doz ve iki ay sonra tekrar dozu şeklinde uygulanmakta ve etkin bir korunma sağlamaktadır. Aşının, difteri, tetanoz, boğmaca karma aşısı ile birlikte ,karıştırılarak aynı enjektör içerisinde ve aynı anda uygulanmasında herhangi bir sakınca yoktur. Aşının koruyuculuğu % 99-100 dür. Hib aşısı tek aşı olarak bulunabileceği gibi 5’li aşı içerisinde difteri, tetanoz, boğmaca ve inaktive çocuk felci aşısı ile birlikte beşli aşı formunda da üretilmektedir.

Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı

Hastalık yapan bu üç virüsün zayıflatılması ve hastalık yapıcı etkilerinin ortadan kaldırılması yoluyla geliştirilen üçlü kızamık, kızamıık ve kabakulak karma aşısı, yıllardır tüm dünyada güvenle kullanılmaktadır. Tüm bebeklerin 9. Aydan itibaren mutlaka en az bir doz kızamık aşısı almaları gerekmektedir. Kızamık, kızamıık ve kabakulak karma aşısı, eğer bebeğe 9. Ayda kızamık aşısı yapılmadıysa 12. Aydan itibaren uygulanmalıdır. Fakat 9. Ayda kızamık aşısı uygulanmışsa kızamık, kızamıık ve kabakulak karma aşısının yapılma zamanı 15. Ay olmalıdır. Kızamık, kızamıık ve kabakulak karma aşısı olan bebeklerde ,nadiren aşıdan 5 ile 12 gün sonra hafif ateş ve bazı hafif deri döküntüleri olabilmekte ve bu belirtiler tedaviye gerek kalmadan 1-2 günde kendiliğinden iyileşmektedir.

Hepatit B aşısı

Günümüzde geliştirilen modern aşılar sayesinde bu hastalığa karşı artık % 100'e yakın bir korunma söz konusudur. Hepatit B aşısı için geçerli şema 1 ay ara ile uygulanan 2 doz ve ilk dozdan 6 ay sonra uygulanan hatırlatma dozu şeklindedir. Bu aşılamanın tercihen bebek doğduğunda uygulanmaya başlanması önerilmektedir. Anne-babanın taşıyıcı olmadığı kesinlik taşıyorsa ilk dozun uygulanması 2.ayın sonuna kadar geciktirilebilir. Taşıyıcı anneden doğan bebeklerin tercihen doğduğu gün ya da ilk üç gün içerisinde mutlaka birinci doz aşıyı alması gerekmektedir.

Verem aşısı ( BCG )

Verem aşısı ( BCG ) doğumdan sonra 3. Ay içerisinde tek doz şeklinde uygulanmalıdır. Daha sonra ilkokul 1. ve 5. sınıflar ile lise 3. sınıflarda BCG aşısı hatırlatma ( rapel ) dozu yapılmalıdır. Aşı omuz bölgesinden cilt içine özel bir iğne ile uygulanmaktadır.

Pnömokok aşısı

Bu aşı 24 aylıktan büyük bebekler ile tüm çocuk ve erişkinlere önerilmekte, dalağı alınmış ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere ise kesinlikle uygulanması gerekmektedir. Aşı tek doz şeklinde uygulanmakta ve daha sonra 5 yılda bir hatırlatma dozu yapılmaktadır.

Grip aşısı

Aşı Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl yenilenmekte ve o yıl salgın yapması beklenen grip tiplerini içermektedir. Grip aşısı kullanımında yaş gruplarına göre bazı farklılıklar vardır. 6 ay-3 yaş arası çocuklarda : ilk kez yapılıyorsa bir ay ara ile 2 yarım doz uygulanır. Dahaönce grip aşısı ile aşılanmış çocuklara 1 yarım doz yapılır.3-9 yaş arası çocuklarda : ilk kez yapılıyorsa bir ay ara ile 2 tam doz uygulanır. Daha önce grip aşısı ile aşılanmış çocuklara 1 tam doz yapılır. 10 yaş üstü erişkin ve çocuklara her yıl tek doz uygulanmaktadır.

Su çiçeği aşısı hakkında bilinmesi gerekenler:

Su çiçeği aşısı, etkin bir bağışıklık ve aşılanmış kişilere uzun süreli koruma sağlamaktadır. Güvenilir ve iyi tolere edildiği kanıtlanmış olan bu aşı 12 aylıktan başlamak üzere her yaştaki insana uygulanabilir.

Yazının Kaynağı Fatma Eren  (B E B E K D O S Y A S I)

Yorumlar (4)

Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

;);):(:(:(:(:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

aradıklarımı hep burda buldum çok teşkür ederim;);););););)8)8)8)8)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

;);):(:(:(:(:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

aradıklarımı hep burda buldum çok teşkür ederim;);););););)8)8)8)8)

 
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın