Çocuklarda oldukça sık karşılaşılan ağız hastalıkları genellikle ciddi belirtiler vermese de bazen beslenmeyi çok zorlaştıran sorunlar yaratabilir. Temizlik kurallarına uymak, ağız sağlığı konusunda dikkatli ve özenli olmak bu tür hastalıkların önlenmesinde en etkili yoldur.

PAMUKÇUK

Pamukçuk hastalığının etkeni, bilimsel adı Candida albicans olan ve ağız boşluğunda insana zarar vermeden bulunabilen mikroskopik bir mantar türüdür. Çeşitli hastalıkların ortaya çıkması, yetersiz beslenme, uzun süre antibiyotik kullanma gibi vücut direncini azaltan etkenler bu mantan hastalık yapıcı hale getirir. Vücut direnci azalınca gelişmek için uygun bir ortam bulan mantar hızla koloniler oluşturarak çoğalır. Bu koloniler dil ve yanağın iç yüzeyi gibi ağzın büyük bir bölümünü kaplayabilir. Kızarmış ağıziçi mukozası üstünde mercimek büyüklüğünde beyaz alanlar pamukçuğun tipik lezyonlannı oluşturur. Lezyonlar özellikle başlangıç evresinde seyrek ve küçük olduğundan, gelişen bu mantar kolonileri beslenme sonrasında dil kenarları ve dişetlerinde kalmış süt kesmikleriyle karıştırılabilir. Ama pamukçuk odaklan temizlenmeye çalışılırsa ağız mukozasına sıkıca yapıştıklan ve bulunduklan yerlerden aynlmadıklan görülür. Pamukçuk lezyonlan ağrılı değildir. Ağıziçiyle sınırlı kalan bir enfeksiyon ağır sorunlara yol açmadan geçebilir. Ama bazen mukoza şişliği ve kolonilerin genişlemesi hafif bir ağnya yol açar. Bu ağrı özellikle bebek meme emerken dil ve yanakların memeye yaslanarak baskı altında kalması sonucu artar. Ağrı duyan bebek ağlar ve çoğu zaman meme almayı istemez. Bu dolaylı etki bebeğin daha az beslenmesine, genel durumunun daha da bozulmasına ve mantarlann gelişmesine uygun bir ortam hazırlayarak lezyonlann yaygınlaşmasına neden olur. Hastalığın giderek ağırlaşan sonuçlannı engellemek için hemen tedaviye geçilmeli ve lezyonlann yaygınlaşması engellenmelidir.

• Tedavi -
Pamukçuk tedavisinde doğrudan mantar kolonilerini, yani beyaz alanlan kaldırmaya yönelik girişimden kaçınılması gerekir. Çünkü bu tür girişimler mantan uzaklaştırmaya yaramaz. Geride kalan üzeri soyulmuş kırmızı ve ağnlı yüzey mantarın daha kolay gelişebileceği bir ortam oluşturur. Sütçocuğunun ağzı mukozayı örselemeyecek biçimde günde birkaç kez ve en iyisi beslenmeden sonra mikrop öldürücü çözeltilerle temizlenmelidir. Kullanılabilecek çözeltiler arasında metilen mavisi ve borik asitin gliserindeki yüzde l'lik çözeltisi sayılabilir. Bu tedaviye mantar öldürücü bir ilaç da eklenmelidir. Bu tip ilaçlar günümüzde pamukçuğa karşı yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bunlar hap biçiminde alınabileceği gibi doğrudan hasta mukoza üzerine de uygulanabilir. Pamukçuğun tedavisi oldukça basittir ve geç kalmadan başlatılan tedavi hızla etkisini gösterir. Tersi durumlarda lezyonlar genişler; yutak, solunum yolları ve sindirim sistemini de içerebilecek ölçüde yaygınlaşır. Tedavisi çok kolay olan pamukçuğun ağır ve tehlikeli durumlar yaratmasına fırsat tanımak gerçekten çok büyük bir hatadır.

STOMATİT

Stomatit, yani ağıziçi iltihabı her yaştaki çocukta ortaya çıkabilir ve genellikle kendi başıma değil, başka bir hastalığa eşlik eden bir bulgu olarak görülür. Akut enfeksiyon hastalıktan ve uzun süren antibiyotik tedavisinin ardından; bazen de sorunlu diş çıkarmaya, pamukçukta olduğu gibi vücut direncinin zayıflamasına ve vitaminlerin yeterince alınmadığı kötü beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkar.
• Ağız nezlesi -
Daha çok bakımsız çocuklarda ya da ağız temizliği yaparken mukozayı örseleyecek ölçüde aşınya kaçıldığı durumlarda görülür. Ağız mukozası yaygın biçimde iltihaplanmış, kızarmış, şişmiş ve ağnlıdır. Bebeğin vücut sıcaklığında biraz yükselme görülebilir. Belirgin bir genel belirti bulunmasa bile, bebek ağnyan ağzından ötürü huzursuzdur ve yemek yemek istemez. Belirtiler özgül bir tedaviye gerek kalmadan, iki üç gün içinde kaybolabilir. Ağzı gargarayla temizlemek hem ağnyı azaltması, hem de ikincil enfeksiyonlan engellemesi bakımından yararlı olabilir.

• Uçuklu stomatit -
Ender görülen bu tip ağıziçi iltihabı topluiğne başı büyüklüğünde veziküller (içi sıvı dolu kesecik) oluşturur. Bu veziküller damak ve yanak mukozasında üzüm salkımını andıran kümeler oluşturmaya eğilimlidir. Lezyonun çevresindeki mukoza biraz kırmızılaşabilir. Dişetleri genellikle bu hastalıktan etkilenmez. Lezyon yutak duvarına da ender durumlarda yayılır. Hastalığa bağlı olarak vücut ısısı biraz yükselir.

• Aftlı stomatit -
Bulaşıcı bir hastalıktır. Aile içinde, yakın ilişkide bulunulan arkadaşlar arasında kolayca yayılır. Etken uçuk virüsüne çok benzeyen bir virüstür. Başka akut enfeksiyonlara bağlı olarak virüsün etkinlik kazanmasına oldukça sık rastlanır. Ateş genellikle yüksektir. Bazen mukoza döküntüleri başlamadan önce ortaya çıkabilir. Genel durum belirgin biçimde bozulmuştur. Huzursuz olan bebek ağıziçinde artan ağrıyla birlikte beslenmeye karşı koyar. Bazen beyinle ilgili belirtiler de bu hastalık tablosuna eşlik edebilir. Tanı açısından ağız mukozasmda hafif kabartılı ve bazen kırmızımsı bir alanla çevrelenmiş beyaz-sarımsı plakların görülmesi Çok önemlidir. Hastalık, adının çağrıştırdığı anlamdan farklı olarak, vezikülle değil, epitelin yüzey katmanlarından fibrinli sıvı sızmasıyla kendini belli eder. Hastalık genellikle ağız boşluğunun ön bölgelerini, dudakları, dili, yanak mukozasını, yumuşak damak ve ender durumlarda bademcikleri etkiler. Çoğu kez aftlar ağız çevresi derisine de yayılır. Aftlı stomatit salya artışına neden olur. Ağız mukozasındaki bu özgül belirtilerin yanı sıra mukoza ve özellikle dişetlerinde yaygın iltihaplanma da görülür. Bu gelişmeyle birlikte mukoza şişmiş ve yumuşamıştır. Dişetleri dişten ayrılabilir ya da şişerek dişlerin serbest kenarlarını örtebilir. En ufak dokunmayla bile kanamaortaya çıkabildiğinden dudaklar üzerinde yara kabuklan bulunabilir. Bu kabuklanma da gerçek iltihaplanma durumunu gizler. Ayrıca birleşen aftlı alanlar tanıyı güçleştirebilir. Dişeti mukozasının hastalıktan ağır biçimde etkilenmesi difteriyle ayırıcı tamda önem taşır. Çünkü ağız difterisi ender durumlarda dişetinden başlayarak gelişir. Suçiçeğine benzer döküntüler sık sık yumuşak damakta da ortaya çıkarak aftlı stomatite benzer bir hastalık tablosuna yol açar. Ayırıcı tanıda önem taşıyan suçiçeği, ancak derinin dikkatli bir biçimde incelenmesiyle dışta tutulabilir.
İkincil enfeksiyonların ortaya çıkması ise ülserlerin oluşmasına neden olur. Aftlı stomatiti olan bebeğin beslenmesi büyük ölçüde zorlaştığından, bu sorunun öncelikle çözülmesi gerekir. Bebeğe kolay çiğnenen ya da çiğnemeye gerek bırakmayan ılık muhallebi ya da benzeri sütlü tatlılar verilmelidir. Bu yiyecekler yüksek besleyici özellikleriyle bebeğin yeterli miktarda kalori almasını sağlar. Ağıziçi iltihabının genellikle altı ya da yedinci günlere denk düşen iyileşme döneminde bebekler artık bisküvi gibi katı besinleri de alabilecek duruma gelirler. Antiseptik ya da Lugol çözeltileriyle tedavi birçok hekimin uyguladığı
bir yöntemdir. Ama kendiliğinden geçen aftlı stomatitin bu tedaviyle daha hızlı bir biçimde iyileştiği söylenemez. Tedavinin gargaralar ve papatya çayıyla sınırlı tutulması daha doğrudur. Bebek çok küçükse, ucuna iğne takılmamış bir plastik enjektöre bu sıvılar çekilerek ağıziçi temizliği yapılabilir. Önceden belirtildiği gibi aftlı stomatit bulaşıcı bir hastalıktır. Bu nedenle hastanın başka çocuklarla teması engellenmeli, genel temizlik kurallarına aşırıözen gösterilmeli, bebeğin çamaşırlan kaynatılarak mikroplardan arındırılmalıdır. Hafif antiseptik olarak, yutulduğunda bile sorun yaratmayacak ölçüde seyreltilmiş oksijenli su kullanılabilir. Bu su lastik bir boruyla ağıziçine püskürtülebilir. Boru her kullanımdan önce mutlaka mikroplardan anndrnlmalıdır.

• Ülserli stomatit -
 Stomatitin bu tipi çoğu zaman çürük dişte ya da dişleri saran dişetinde başlar. Bu bölgede dişeti şişmiş ve grimsi bir renk almıştır. Daha sonra üzeri sarımsı gri bir katmanla örtülü derin ülserler ortaya çıkar. Diş önce yuvası içinde sallanmaya başlar ve sonra da düşer. Ülser oluşumu yakın bölgelere, dil ve yanak mukozasına yayılma eğilimi gösterir. Oluşan yaygın doku ölümüne bağlı olarak nefes kötü kokar. Çok ağrılı olan bu lezyonlar bebeğin beslenmesini son derece güçleştirir. Bölgesel lenf bezleri şişmiştir. Ateş yükselirse hastanın genel durumu da bozulur. Diş çürümesine yol açan mikroplar çevre dokulara geçmeden dişle sınırlı kalabilir. Ama bazı koşullar çürük etkenlerini yaygınlaştırarak ülserli stomatite yol açar. Gerçekten uzun süre kötü ya da yanlış beslenme bu hastalığın ortaya çıkmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalar C ve A vitaminlerinin eksikliği sonucu ülserli stomatitin daha kolay geliştiğini ortaya koymuştur. Belirleyici öbür etkenler arasında kızamık gibi ağır seyreden enfeksiyon hastalıklan sayılabilir. Ayıncı tamda cıva zehirlenmesine bağlı stomatit ve iskorbüt hastalığı önem taşır. Basit dişeti iltihaplanyla sınırlı kalacak diş çürükleri bu gibi durumlarda ağız mukozasmda ülserli lezyonlara neden olabilir. Doku ölümü lösemiye (kan kanseri) ya da agranülositoz (kanda alyuvarlann büyük bir bölümünü oluşturan granülositlerin bulunmaması, dolayısıyla kişinin enfeksiyonlara karşı savunmasız kalması) gibi hastalıklara bağlı olarak gelişebilir. Tedavide bol miktarda meyve suyu, kaymak ve beyazpeynirden oluşan uygun bir beslenme düzeni korunmalıdır. C vitamini damar içine de verilebilir (100- 200 mg askorbik asit). Gargara seyreltilmiş oksijenli su ya da çok seyreltilmiş potasyum permanganat içeren çözeltiler kullanılarak hazırlanabilir.

Dudak kenarı çatlakları
Dudak kenan çatlaklarının tedavisinde bu oluşumlara yol açan etkenlerin belirlenmesi ve bunların giderilmesi hedeflenir. Bu etkenler arasında dudak ısırması, temizlik maddelerine bağlı örselenme, kurumuş dudaklann soğuk ve kuru havayla karşılaşması ve genel ateşli hastalıklar sayılabilir. Hafif lezyonlar için vazelin ve benzeri pomatlann sık sık sürülmesi yeterlidir. Daha derin çatlaklar için antibiyotikli pomatlar kullanılmalıdır.

Dil lezyonları
Ağıziçi hastalıklanndan söz ederken dilde oluşan lezyonlara da değinmek gerekir. Genel hastalıklar sırasında dilde bazı değişikliklerin görüldüğü yaygın biçimde bilinen bir gerçektir. Bağırsak hastalıklan
başta olmak üzere birçok hastalık sırasında dil "paslı" görülür. Ama bazı lezyonlar doğrudan dili ilgilendirir ve yalnızca bu organla sınırlı kalır. Örneğin halk arasında "kurbağacık" denen durumda dilin alt yüzünü ağız tabanına bağlayan bağ kısadır ve dilin hareketlerini, özellikle de yukan kaldınlmasınıönemli ölçüde engeller. Bebek meme ememez ve konuşma çağına geldiğinde dil hareketleri kısıtlı olduğundan sözcükleri tam olarak çıkaramaz.

Yazının Kaynağı: Medicana

Yorumlar (35)

Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kurbağacık hastalığı nedir bilen varmıııı yardımcı olursanız sevinirim:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bence bebeklerle ilgili çok güzel bir bilgiler biz ailecek bu siteden çok memnunuz:):):):):):):)çok teşekürler

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kurbağacık hastalıgı halk arasında tukuruk bezi kisti hadisesinin adıdır. Dil bağı (dili çeneye bağlayan bağ) nda bulunan (sol veya sağ tarafta olabilir genelde sol tarafta oluşur) tukuruk bezi kanalının tıkanması ve tıkanan yolun , saydam ve kucuk bir şekilde şişmesidir.(Nasıl ki uzun ince bir balonun içine hava puskurtuldugunde havanın kacacak bı cıkısı olmadıgında balon şişer aynı mantık ).Bu genelde yemek esnasında salgılanan sıvı orantısında şişme buyuklugu artıcaktır diye...

kurbağacık hastalıgı halk arasında tukuruk bezi kisti hadisesinin adıdır. Dil bağı (dili çeneye bağlayan bağ) nda bulunan (sol veya sağ tarafta olabilir genelde sol tarafta oluşur) tukuruk bezi kanalının tıkanması ve tıkanan yolun , saydam ve kucuk bir şekilde şişmesidir.(Nasıl ki uzun ince bir balonun içine hava puskurtuldugunde havanın kacacak bı cıkısı olmadıgında balon şişer aynı mantık ).Bu genelde yemek esnasında salgılanan sıvı orantısında şişme buyuklugu artıcaktır diye dusunuyorum.Birde bu çocuklarda genel gorulen bı hadısedir. Hatta bazı ınsanlar umursamaz .Saglıklı gunler

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ya arkadaşlar benim dilimde derin çatlaklar bazen iltahaplanıyor doktoro gittim fakat herhangi ir tedavisi olmadığını söyledi sadece ağız sipreyi ve oral bir krem verdi onlarda pek fayda etmedi. bu konuda bilgisi olup bana yardımcı olursanız çok sevinirim:'(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kubağcık hastalığının belirtileri: ağız içinde ateş,dilde şişme ,dilin altında şişme,gırtlağa kadar ilerler(iilerlerse tehlikeli olur) ,nefes almakta zorlanırsınız,halsizlik yapar,iştahsızlık yapar,çok su içirir...... belirtileri bunlardırrrrr

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kurbağcık hastalığı dilin altındaki tükürük bezlerinn şişmesiyle oluşur.tedavisi nişadırladır. nişadırı toz haline getirip elimize eldiven takarak şişen baloncukların olduğu bölge 10 dk ovulur.daha sonrası ağızımıza 1-2 saat hiç bir şey almamalıyız.Ben bu hastalığı geçirdim gırtlağıma kadar sardı vede bnm size anlattığım gibi tedavi ederek hastalığı atlattım.[ninişadırı toz haline getirdikten sonra az bir şekilde parmağımıza alıktan sonra şişen bölgeyi ovalarız.](ovalarken kanama olabilir...

kurbağcık hastalığı dilin altındaki tükürük bezlerinn şişmesiyle oluşur.tedavisi nişadırladır. nişadırı toz haline getirip elimize eldiven takarak şişen baloncukların olduğu bölge 10 dk ovulur.daha sonrası ağızımıza 1-2 saat hiç bir şey almamalıyız.Ben bu hastalığı geçirdim gırtlağıma kadar sardı vede bnm size anlattığım gibi tedavi ederek hastalığı atlattım.[ninişadırı toz haline getirdikten sonra az bir şekilde parmağımıza alıktan sonra şişen bölgeyi ovalarız.](ovalarken kanama olabilir kokulcak bişey yok ovalarken kanarsa daha iyi olur ) hergün 1 sefer gece yatmadan yapınız .yaptıktan sonra ağzınızı çalkalamayın.

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

soner kardeş papatya kaynat ve iç bi dene bakalım şekersiz iç ağızında tut gar gara yap ta iç .

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kurbağacık hastalığı nedir bilen varmıııı yardımcı olursanız sevinirim:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bence bebeklerle ilgili çok güzel bir bilgiler biz ailecek bu siteden çok memnunuz:):):):):):):)çok teşekürler

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kurbağacık hastalıgı halk arasında tukuruk bezi kisti hadisesinin adıdır. Dil bağı (dili çeneye bağlayan bağ) nda bulunan (sol veya sağ tarafta olabilir genelde sol tarafta oluşur) tukuruk bezi kanalının tıkanması ve tıkanan yolun , saydam ve kucuk bir şekilde şişmesidir.(Nasıl ki uzun ince bir balonun içine hava puskurtuldugunde havanın kacacak bı cıkısı olmadıgında balon şişer aynı mantık ).Bu genelde yemek esnasında salgılanan sıvı orantısında şişme buyuklugu artıcaktır diye...

kurbağacık hastalıgı halk arasında tukuruk bezi kisti hadisesinin adıdır. Dil bağı (dili çeneye bağlayan bağ) nda bulunan (sol veya sağ tarafta olabilir genelde sol tarafta oluşur) tukuruk bezi kanalının tıkanması ve tıkanan yolun , saydam ve kucuk bir şekilde şişmesidir.(Nasıl ki uzun ince bir balonun içine hava puskurtuldugunde havanın kacacak bı cıkısı olmadıgında balon şişer aynı mantık ).Bu genelde yemek esnasında salgılanan sıvı orantısında şişme buyuklugu artıcaktır diye dusunuyorum.Birde bu çocuklarda genel gorulen bı hadısedir. Hatta bazı ınsanlar umursamaz .Saglıklı gunler

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ya arkadaşlar benim dilimde derin çatlaklar bazen iltahaplanıyor doktoro gittim fakat herhangi ir tedavisi olmadığını söyledi sadece ağız sipreyi ve oral bir krem verdi onlarda pek fayda etmedi. bu konuda bilgisi olup bana yardımcı olursanız çok sevinirim:'(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kubağcık hastalığının belirtileri: ağız içinde ateş,dilde şişme ,dilin altında şişme,gırtlağa kadar ilerler(iilerlerse tehlikeli olur) ,nefes almakta zorlanırsınız,halsizlik yapar,iştahsızlık yapar,çok su içirir...... belirtileri bunlardırrrrr

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kurbağcık hastalığı dilin altındaki tükürük bezlerinn şişmesiyle oluşur.tedavisi nişadırladır. nişadırı toz haline getirip elimize eldiven takarak şişen baloncukların olduğu bölge 10 dk ovulur.daha sonrası ağızımıza 1-2 saat hiç bir şey almamalıyız.Ben bu hastalığı geçirdim gırtlağıma kadar sardı vede bnm size anlattığım gibi tedavi ederek hastalığı atlattım.[ninişadırı toz haline getirdikten sonra az bir şekilde parmağımıza alıktan sonra şişen bölgeyi ovalarız.](ovalarken kanama olabilir...

kurbağcık hastalığı dilin altındaki tükürük bezlerinn şişmesiyle oluşur.tedavisi nişadırladır. nişadırı toz haline getirip elimize eldiven takarak şişen baloncukların olduğu bölge 10 dk ovulur.daha sonrası ağızımıza 1-2 saat hiç bir şey almamalıyız.Ben bu hastalığı geçirdim gırtlağıma kadar sardı vede bnm size anlattığım gibi tedavi ederek hastalığı atlattım.[ninişadırı toz haline getirdikten sonra az bir şekilde parmağımıza alıktan sonra şişen bölgeyi ovalarız.](ovalarken kanama olabilir kokulcak bişey yok ovalarken kanarsa daha iyi olur ) hergün 1 sefer gece yatmadan yapınız .yaptıktan sonra ağzınızı çalkalamayın.

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

soner kardeş papatya kaynat ve iç bi dene bakalım şekersiz iç ağızında tut gar gara yap ta iç .

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

çocuğumun ağzında mantar var nasıl tedavi edebirim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb size bir sorum olacaktı benm dudagım ve cevresi sürekli balonlasıyor ve hertarafı şişti yeni olusan sivilcenin 10 misli buyuklugunde birsey ici pembe bir şkilde .. doktora gittim ve bana hiçbirsey söylemedi sadece bir kac antibiyotik verdi bana yardımcı olursanız sevinirm

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

selam benim dudaklarımın kenarlarında tükürükler oluşuyor ve kuruyor çok çirkin bi görüntü oluşuyor nasıl giderebilirim yada ne yapabilirim bilen var mı?

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

agaz hastalinin tedavisi ne,doktora gitmeden tedavi olurmu

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

6 yaşındaki çocuğun üst ön damakta siviceye benzer ucu beyaz şişlik nedir

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

benim dilmin iki tarafnda sismeler oldu ve arkataraflardada kucuk sismeler olduve kucuk dilimdede var doktoragitim bana mantardedi ama ilacverdi hicbirseyolmad nolursunus banayardmjolun cok sinrsistemim bozuldu :):):):):)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

herkese merhabalar benim 2 yaşında bir oğlum var dilinde önce beyaz bir benek çıkıyur sonra u benek büyüyüp tüm dili kaplıyur sonra normal görünümünü veriyur arada 2 veya 3 gün sonmra aynı şekilde gene beyaz bir benekk ve aynı şekil bu konu hakında bilgisi olan lütfen bilgi versin telefonum 0530 346 55 24

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

oğlumun doğduğundan beri aşrı derecede seli akıyor.şimdi 2.5 yaşında.aşırı selden kurtulmak için neler yapabilirim?artık sürekli önlük takmaktan ,üst değiştirmekten bıktım.yüzleri hep yara oluyor.yemek yemesinde veya konuşmasında bir problemi yok.lütfen bana yardımcı oluuuuuuuuuuun.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

BENİM DİLİMDE BEBEKLİKTEN BERİ DERİN ÇATLAKLAR VAR . GÖRÜNTÜ OLARAK ÇOK RAHATSIZ EDİCİ AYNI ZAMANDA KOYU GÖZ ALTI HALKALARIM VE SÜREKLİ HALSİZLİK HİSSİ VAR ACABA BİRBİRLERİ ARASINDA Bİ BAGLANTI VAR MIDIR VEYA TEDAVİSİ.... ?:(:(:(:(:(:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bendede yeni cikti bu kurbacik ne yapmaliyim ..

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bebegim sekiz aylık oldu 2 hafta once ust cenesınde azı dıslerın cıkacagı damagın yan tarafı kızardı ve ustunde sıvılce vardı ve suanda o kayboldu ama dil altına sislik var sıksık dilini sisligin olmadı tarafa cekip ısırıyor ne yapmalıyım neden oluyor bilgisi olan yardım etsın

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

benim 8 aylık bi kızım var 2 hafta once ust cenesınde azı dişlerinin cıkacagı damagının yan tarafında once kızardı sonra sıvılce gibi bişey cıkyı simdide o sivilce gecmıs dil altında sislik olmus ve bitarafındakı daha belırgın sıslıgın az oldu tarafa dilini cekiyo ve ıstırıyor bunun neden oldunu anlayamadım bu konuda bilgisi olan bana bilgi verirseniz cok memnun olurum lutfen

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bebegimin dilinin ucunda beyaz kucuk bi leke olustu bunun sebebi nedir aranizda bilen varmi acaba bu arada bebrgim13aylik

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

benim kızımdada kurbağıcık var bildiğiniz bır varsa yazın nışadırın nekadar etkili ve zararlı bılmiyoruz

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Ya arkadaslar bu hastaliktan nasil kurtulacam bi oneresi varmi

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bu. hastalıktan.nasıl.kurtuluşunun.bi caresi varmi

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Merhaba oğlum 3 gün yuksek ateş ve akabininde 10 gun antibiyotik kullandı 6 gün oldu antibiyotiği bırakalım tabi antibiyotik kullanımında ishal oldu şimdide ağzında dilinin üzerinde pas lekesi gibi koyu renk var sizce neden olabilir ne yapabilirim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Benim 10 aylık kızım var dilinin hemen hemen 4 te biri kabarık bir şekilde doktor ilaç verdi geçmedi ne yapacagmı bilmiyorum

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Merhaba benim 21 aylık bir oğlum var ve bebeklikten bir sürekli dilinin dersi soyuliyor ve hep ayni yerde basliyor ve sonra dinini hepsini kapliyor ve bi kac gun sonra tekrar cikiyor bir turlu tedavisini bulamadim ne yapmam lazim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Oğlum 3 günlük dilinin altında şişlik vardı doktora götürdük ranola dedi önemli bişey olmadığını söyledi başka doktora gitmeme gerek varmı

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Merhabalar 12 aylik oğlumun dilinin üstünde beyaz bişey çıktı basina böyle bişey gelen varmi ne olabilir sert biraz beyazlık

 
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın