Son yıllarda çok sorulan ve çok konuşulan konulardan birisidir.
Bundan on beş, yirmi yıl önce böyle bir soru fazla sorulmazdı. Doğumun sadece normal yapılması doğal kabul edilirdi. Birçok ülkenin sağlık politikalarında normal doğum önerilir ve teşvik edilir. Sadece anne ve bebek hayatım tehdit eden durumlarda sezaryen önerilir. Sezaryenin ilk tercih değil, zorunlu olduğu durumlarda yapılması tavsiye edilir.
Neden son zamanlarda sezaryen oranları fazladır?
Teknolojinin ilerlemesi
Yardımla üreme tekniklerinin gelişmesi
Evlilik yaşının daha geç olması dolayısıyla geç yaş gebelikleri
Gıdaya ulaşmanın kolaylığı
Kilolu bebek oranlarında artış
İnsanların normal doğumun sürprizlerine, vaktinin tam olarak bilinmemesine ayıracak zamanlarının olmaması
Modern yaşamla birlikte hareketsizlik ve daha sonra değineceğimiz birçok sebepten dolayı sezaryen oranları hızla artmıştır.

NORMAL DOĞUMUN AVANTAJLARI VE SORUNLARI
Normal doğum nedir?
İnsanlığın belirmesinden beri insanoğlunun üreme şeklidir. Bebeğin anne rahmini vaginal yoldan terk etmesidir. Bu süreçte karın kasları, çatı kemikleri, pelvis tabanı kasları ve bebek hep birlikte büyük bir uyum içinde çalışırlar.
Normal doğumda annenin kasları, kemik yapısı, kilosu, gayreti, morali çok önemlidir. Bebeğin geliş şekli, kilosu, başının büyüklüğü, omuzlarının genişliği, doğum kanalında yapması gereken hareketleri doğru yapması da oldukça önemlidir.
Doğum eylemi ne zaman başlar?
Anne rahminde gelişmesini tamamlamış bebeğin dünyaya gelmesi için rahim kasılmalarına ihtiyacı vardır. Genellikle 36-38. gebelik haftasına kadar rahim kasları uyaranlara duyarsızdır. Rahim ağzı sıkıca kapalıdır.
Doğum eyleminin başlaması ani bir olay değildir, bir süreçtir. Beyinden salgılanan bazı hormonlar ve kimyasal maddeler kasılmaları başlatır. Gebeliğin son ayında başlayan bu zararsız kasılmalar, bebeğe zarar vermez onu doğum kanalına doğru iter, rahim ağzını yumuşatarak doğuma hazırlar. Bu kasılmalar anne tarafından da ağrı olarak hissedilmez.
Doğum gerçekleştikten hemen sonra aylarca büyüyen genişleyen rahim kasları hızla küçülür, damarlar bu küçülen, kısalan kaslar arasında sıkışırlar, ağızları kapanır, dolayısıyla aşırı kanama vücut tarafından engellenir. Tabii olan bu mekanizmanın uyumunun bozulduğu haller de sonuçları oldukça üzücü olabilir.
Doğumdan hemen sonra yine hormonlar ve kimyasal maddelerin uyarısı ile bebeği besleyecek olan süt, anne memesinden salgılanmaya başlar.
Lohusalık döneminde de rahim küçülerek yeni bir gebeliğe hazır hale gelir.

Doğumun başladığını nasıl anlarız?
Gerçek doğum ağrıları başlamadan birkaç hafta önce gebenin karın şeklinde değişiklik olur. Rahimin en tepe noktası biraz aşağı iner, bu durumda bebek başı doğum kanalının girişine yerleşmiştir.

Nişan:
Kendiliğinden sümüksü kanlı sıvının gelmesidir. Bu olay olduktan sonra doğum genellikle ilk 48 saatte olur.
Suların gelmesi:
Bu durumda amnios kesesi açılmıştır, doğumun başladığını gösterir, ilk 24 saatte doğum beklenir.

Ağrıların başlaması:
Gerçek doğum ağrıları rahimin alt kısmında başlar, aşağıya doğru yayılır, daha çok belin alt kısmında hissedilir. Doğumu başlatan rahim kasılmaları ağrılıdır. Doğum ağrıları istem dışı olur. Doğum eyleminin ilk aşamalarında yaklaşık 10 dakikada bir olur. Doğum ilerledikçe ağrılarda sıklaşır. Doğum yaklaştığında 1 dakikadan daha sık olabilir. Yaklaşık 3-5 dakikada bir gelen ağrılar aktif ağrılardır.

Tüm gebeler, doğum başladığında hastaneye yatırılmalıdır.
Normal doğumun avantajları nelerdir?
Doğal bir süreçtir, çok fazla müdahaleye gerek yoktur.
İyileşme süreci daha hızlı olur.
Normal hayata dönüş daha hızlıdır.
Anne ile bebek arasındaki bağ çok daha çabuk kurulur.
Süt salgılanması daha erken olur.
Böyle önemli bir hadiseyi başarmış olmak, annenin psikolojisini olumlu etkiler.
Bebek sürece aktif olarak katılır, doğum kanalından geçerken dışarıya adaptasyonunu hızlandıran maddeler salgılanır.
Komplikasyon olmamışsa doğumdan sonra tıbbi yardım alması gerekmez.
Kuvöz, oksijen desteği ihtiyacı sezaryen ile doğan bebeklere göre daha azdır.
Normal doğumun ekonomik maliyeti daha azdır. Hastanede kalma süresi daha kısadır
Çok korkulan doğum ağrıları artık epidural anestezi gibi yöntemlerle ya hiç hissedilmez veya çok az hissedilir hale gelebilir.

Normal doğumun dezavantajları nelerdir?
Ağrılı bir olaydır, bu nedenle korku uyandırır.
Bebeğin pozisyonu, başının pozisyonu çok önemlidir, bunlardaki aksamalar bebek ve anne için hasarlara neden olabilir.
Her şey çok normal giderken- bebeğin oksijensiz kalması gibi- etkileri çok ciddi komplikasyonlar gelişebilir.
Anne ile doğuma yardım eden kişinin uyumu, güveni çok önemlidir, psikolojik faktörler çok önemlidir, bazen bu ilişki kopabilir bu da doğumu olumsuz etkileyebilir.
4000 gr ve daha kilolu doğumlarda bebek ve annenin doğum kanalı zarar görebilir.
Doğum anında bazen önceden tahmin edilemeyecek şekilde bebeğin omuzu doğmayabilir veya zor doğabilir, buna bağlı olarak kol siniri zedelenebilir, felçler olabilir.
Bebeğin doğum kanalında oksijensiz kalmasına bağlı olarak beyin hasarı oluşabilir, ilerde öğrenme bozuklukları gelişebilir.
Annede plasentanın erken ayrılmasına bağlı olarak hayati kanamalar olabilir, doğum ilerlemiş olsa bile acil sezaryene gidilebilir.
Doğum kanalında ciddi yırtıklar oluşabilir, atoni olabilir, saatler süren müdahaleler, kan nakli ihtiyacı doğurabilir.
Vakum, forseps gibi bebeğin başından çekilerek yapılan müdahaleler gerekebilir.
Doğum sonrası dikişlerin iyileşmesinde sorunlar olabilir.
Makatın kapanmasını sağlayan sfinkter kasları yırtılabilir, operasyon gerekebilir.
İlerleyen yaşlarda idrar kaçırma gibi sorunlar daha sık görülebilir.
Tüm bu dezavantajların gerek doktor, gerekse hasta ve yakınları arasında oluşturduğu endişe ve korku sezaryen ile doğum oranını artırmaktadır.

SEZARYEN-SECTİO AVANTAJ VE SORUNLARI
Sezaryen nedir?
Sezaryen (ameliyatla doğum) annenin batın katlarının ve rahminin kesilerek bebeğin doğurtulmasıdır.
Vaginal doğum anne ve bebeği riske sokuyorsa sezaryen uygulanır.

Sezaryen uygulama nedenleri nelerdir?
Plasentanın bebeğin önünde olması, yani bebeğin önünü tıkaması Bebeğin büyüklüğü ile annenin çatısının uyumsuzluğu Rahim kaslarının yorgunluğu, doğumun ilerlememesi
Plasentanın erken ayrılması
Bebeğin doğum kanalına oksiput posterior denilen normal şekilde değilde anormal şekillerde girmesi
Preeklampsi, eklampsi
Fetal distres (doğum eylemi öncesi veya eylem sırasında bebeğin kötülük halinin tespit edilmesi)
Kordon sarkması
Bazı çoğul gebelikler
Gebelik diyabeti
Rh uyuşmazlığı ve diğer tehlikeli durumlar Rahim ağzı kanseri Önceden rahimde kesi varlığı Doğum kanalını kapatan tümörler Aktif Herpes ve kondilom olması Annenin ağır kalp hastası olması Annenin HIV enfeksiyonun olması
Sezaryen sebeplerinin bazıları kesindir. Bazıları da kişilerin değerlendirmesine bağlıdır.
Tüp bebek yöntemi ile oluşan gebeliklerin çoğu sezaryenle gerçekleşir ama tüp bebek yaptırmış olmak sezaryen nedeni değildir, bu daha çok kıymetli gebelik olarak değerlendirilir.

Sezaryen yapılmaması gereken durumlar nelerdir?
En önemli kontrendikasyon uygun sezaryen sebebinin olmamasıdır. Karın duvarında iltihap varlığında, ölü bebek, anormal bebek varlığında sezaryen önerilmez.

Sezaryen ile doğumun avantajları nelerdir?
Daha önce bahsettiğimiz normal doğumun riskli olduğu durumlarda hayat kurtarıcıdır.
Zamanlaması yapılabilir.
Bebekte doğum travması görülme ihtimali yok denecek kadar azdır. Annenin daha sonraki yaşamında idrar kaçırma gibi sorunları normal doğum yapanlara oranla daha azdır.

Sezaryen ile doğumun dezavantajları nelerdir?
Sezaryen doğumlarında anne ölüm oranı normal doğumun iki katıdır, İsteğe bağlı sezaryenlerde erken doğum önemli bir sorundur, Sezaryen bebeklerinde daha çok solunum sıkıntısı görülür, Ameliyat bölgesinin iltihaplanması,
Annede barsak, mesane gibi iç organ yaralanmalarının riskinin artması,
Bir sonraki doğumun genellikle sezaryen gerektirebilmesi,
Anestezi riskleri,
Sorunsuz normal doğuma göre iyileşme süresinin daha uzun olması,
Hastanede kalma süresinin daha uzun olması,
Süt salgılanmasının daha geç olması,
Normal doğuma göre daha maliyetli olması,
Genellikle; vaginal yol, doğum için daha uygundur ve ilk tercih olmalıdır.

SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM
Son yıllarda bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de sezaryen sonrası normal doğum oranları artmıştır. Sezaryenlerin %30'u önceki doğumun sezaryen olması nedeni ile yapılır.
Bu nedenle bir komplikasyon öngörülmüyorsa vaginal doğum oranları artırılmaya çalışılır.
ilk sezaryen nedeni kalıcı bir neden değilse normal doğum düşünülebilir.
Öncelikle hasta normal doğumu tercih etmelidir.
ilk sezaryende kesi enine yapılmış olmalıdır.
Bu gebeliğinde çoğul gebelik, pozisyon bozuklukları olmamalıdır.
En korkulan sonucu rahmin yırtılmasıdır, bu nedenle yırtılmayı maskeleyebileceği için epidural anestezi sezaryen sonrası normal doğumda tercih edilmemelidir.
Uygun şartlarda rahmin yırtılma oranı %0,2-l,5 civarındadır.


Makalenin Kaynağı: Sağlıklı Hamilelik (Dr. Yavuz Furuncuoğlu)

 

Yorumlar (122)

Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

MRB BEN HENÜZ 1,5 AYLIK HAMİLEYİM NORMAL DOĞUM VE SEZERYAN ARASINDA KALDIM NAPICAMI BİLEMİYORUM Bİ FİKRİ OLAN VARMI? :'(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bence kesinlikle normal doğum allah izin verirse tabi bende 8 aylık hamileyim ve kızım olacak allah isteyen herkeze versin inşallah ..... hayırlı doğumlar tüm annelere

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba bende 3 aylık hamileyim bende doğumdan çok korkuyorum allah herkese yardımcı olsun inşallah bende normal doğumu düşünüyörum bakalım hayırlısı:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb ,ben sezaryen doğum :)[quot
endoğum yaptım
2 yıl oldu çok
memnunum
hiç bir zorluğu
yok kimse kafanızı
karıştırmasın.ALLAH
KURTARSIN.hayırlı
doğumlar[/quote]

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhabalar bende 8 aylik hamileyim kizim olacak. ocakta dogumum bir mani cikmassa insaAllah kesinlikle normal epidural isterim.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bnde 9 aya girmiş bulunuyorum çok mutlu ve çok korkuyorum

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ıkı aylık hamilegim.sezeryan dogum yapmak zorundayım.ama isterdımki normal bir dogumun mucizesini tatmayı,allahın taktiri,,,,,:)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 5 aylık hamileyim normal doğum istiyorum doktorumla daha konuşmadık ama inşallahbi terslik olmazsa normal doğum olcak.hem düzelme süreci hızlı hemde oğlumun doğduğu anı görebilicem çok mucizevi bişey bence

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 26 haftalık hamileyim. bi kızım olacak. bebeğimi belçikada dünyaya getireceğim nasipse. avrupa ülkelerinde bir aksi durum olmadıkça sezeryan yapmıyolar yani tercih yok. ama zaten ben de normal doğum istiyordum. sezeryan sonuçta bir ameliyat. korkan anne adayları için epidural anestezi ile normal doğumun ağrısız ve mutlu bir şekilde atlatıldığını biliyorum. sıkıntı yok yani. herkesi allah kazasız kurtarsın.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 28 haftalık hamileyim Allah kısmet ederse inşallah kızımı epidural sezeryan ile görmek istiyorum kesilirken hissediyormuyuz? yani acıyı değilde eksilirken hataır hatır hi,ssediyormu insan? panik yaparım diye korkuyorum. yaptıran cevap yazabilirmi? tşk.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

slm arkadaşlar bende 2 aylık hamileyim kesinlikle sezaryanla doğum yapmak istiyorun normal doğumda suni sancı veriyolar çevremde bi kaç kişiye sun sancı vermişlerdi durmadan bi ağrı oluyomuş ve doğum anında altan kesik atıyolarmış bu beni çok korkutuy onun için kesinlikle sezeryan istiyorun herkezi ALLAH kurtarsın

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

:Darkadaşlar 5 haftalık hamileyım ilk hamileliğim cok endişeli ve korkuyorum
aynı zamandada mutluyum cok istıyordum bebeğim olmasını
inş bi sorun çıkmaz sezeryan istiyorum normal doğumdan cok korkuyorum aşırı derecede bulantılarım var

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bayanlar normal dogumdan hic korkmayin ben tam 35 saat sanci cektim ve normal dogum yaptim ALLAHA sükür saglikli bi kiz cocugu dünyaya getirdim.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

benim son zamana kadar hersey normaldi gece suyum patladi hemen hasatahaneye gittik suyum patlayinca bebek donme yapmis beni 3 defa ultrasyona soktular ve bebegin kafasinin nerede oldugunu bulamadilar bebek donmus ve 1saat icinde beni sezaryana aldilar bende hep normal dogum istiyordum ama korkulacak birsey yokmus hic birsey hissetmiyorsunuz ben bayiltma istemedim belden asagisini ugusturdular ve dogum esnasini yasadim o anda esinmde yanimdaydi ve arada ne yapiyorlar diye soruyordum oda bana...

benim son zamana kadar hersey normaldi gece suyum patladi hemen hasatahaneye gittik suyum patlayinca bebek donme yapmis beni 3 defa ultrasyona soktular ve bebegin kafasinin nerede oldugunu bulamadilar bebek donmus ve 1saat icinde beni sezaryana aldilar bende hep normal dogum istiyordum ama korkulacak birsey yokmus hic birsey hissetmiyorsunuz ben bayiltma istemedim belden asagisini ugusturdular ve dogum esnasini yasadim o anda esinmde yanimdaydi ve arada ne yapiyorlar diye soruyordum oda bana ayaklar cikti kollar cikti derken o anda aglamaya basladi ve oan cok guzeldi hemen benim yanima getirip gogsume koydular hic korkulacak birsey yok ben cok memnunum hic agri cekmedim bebegimde cok iyi tavsiye ederimben yurdisinda yasiyorum burada kolay kolay sezaryana almiyorlarherkese hayirli dogumlar allah kurtarsin hamile olanlari

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

gayet çok basit. normal doğumdan 3 cocugum oldu. 3 hamileliğimde 5 dk içinde gerçekleşti. korkmanıza gerek yok. benide korkutmuşlardı. doktordan cok kendin kendine yardım etmen lzm. ancak erkenden çocuğunu erken kucagında gorebilirsin. inş. benim gibi kolay olur doğumlarınız.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

SUANDA 27.HAFTANIN ICINDEYIMBI OGLUM OLUCAK ISTEGIM NORMAL DOGUM AMA KORKULARIMDA YOK DEIL TABI INSALLAH HAYIRLISI OLUR TUM ANNE ADAYLARINI SIMDIDEN ALLAH KURTARSIN VE FAZLA SORUN YAPIP PSIKOLOJILERINI BOZMASIN HEPINIZI OPUYORUM;)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

selmosh korkma hiçbişey hissedilmiyor.ekim 16da sezeryan oldum bende çok korktum ama anlamadım bile hemen bebeğimi gösterdiler :)normalden korkuyordum bende sizin gibi kaslmalarım başlamıştı ama açılma yoktu sezeryan oldum ..suni sancı fln dediler onun kötü birşey olduğunu bildiğim için kabul etmedik ..Allah kolaylık versin doğum yapacak herkese

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğuma 2 gün kaldı zaman geçmiyo sanki korkuyorum ama çok mutluyum allah herkese nasip etsin inşallah bu duyguyu

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrh bende 8 aylık hamileyim sezeryan düşünüyorum çünkü normalden çok korkuyorum arkadaşım sancı cekerken sesini duydun ve çok panik oldum

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba bende altı buçuk aylık hanileyim bu gün kontrole gittim normal doğumdan çok korkuyorum ve sezeryen düşünüyorum doktorum normalden yana hepimizi allah kurtarsın.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

en iyisi normal dogumdur. hicbiseyden korkmayin ve sezeryana gitmeyin. normal dogum yapin

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende yeni hamileyim 1 ay 1 haftalik eger bu yazimi okursaniz sevinirim, Hilal hanim bence normal dogum daha iyi hem vucudun fazla bozulmaz ve daha iyi bence onu hissetmek cok guzel o sanciyi bile kii zaten herkez sadece daha cok sancidan dert yakinilirlar dogum anindan degil;D

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ARKADAŞLAR BEN İKİKEZ SEZERYANLA DOĞUM YAPTIM ŞİMDİ ÜÇÜNCÜYE HAMİLEYİM VE BÜYÜK İHTİMALLE BUDA SEZERYAN OLACAK AMA ŞUNU KESİNLİKL BELİRTEYİM KESİNLİKLE SEZERYAN DÜŞÜNMEYİN ÇOK ZOR BİR OLAY ALLAH HERKEZİN YARDIMCISI OLSUN. NORMAL DOĞUM DAHA GÜZEL. NORMAL DOĞUMDA ÇEKTİĞİMİZ SANCI DA ONUN GÜZELLİĞİNDEDİR. MECBUR KALMADIĞINIZ MÜDDETCE SEZERYANI TERCİH ETMEYİNİZ.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar ben henüz hamiele değilim tabiyki sizlerin ve sizim gibilerin yaşadıklarını nlayamam ama basit bir mantık olayıyla şunu soylemek ısterım her bunye ve her metebolızma ayrı kısılerde farklılıklr gosterır ve kımı ınsanda normal doğum sağlıklıyken kımısınde sezeryana ıhtıyac duyulr.... ya da kımı ınsan sezeryanı ağrısız yasarken kımısı agrılı yasar... bu yorumlara bakarak karar vermek bence mantıksız herkez hamılelığı tattığı andan ıtıbaren ne olması gerekıorsa onu yapsın.......

arkadaşlar ben henüz hamiele değilim tabiyki sizlerin ve sizim gibilerin yaşadıklarını nlayamam ama basit bir mantık olayıyla şunu soylemek ısterım her bunye ve her metebolızma ayrı kısılerde farklılıklr gosterır ve kımı ınsanda normal doğum sağlıklıyken kımısınde sezeryana ıhtıyac duyulr.... ya da kımı ınsan sezeryanı ağrısız yasarken kımısı agrılı yasar... bu yorumlara bakarak karar vermek bence mantıksız herkez hamılelığı tattığı andan ıtıbaren ne olması gerekıorsa onu yapsın.... doktoruyla ve kocasıyla karar verebılır bu tarz seylere burdakı yanıltıcı yorumlar sızı yalnıs kararlara ıtebılır... o nedenle bence herkez kendı bıldığını yapsın saygılarrr

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba ben 39 haftalık hamıleyım evlenmeden once de normal dogum dusunuyordum sımdıde normal dogum dusunuyorum arkadaslar herseyın normalı saglıklı.tabıkı sancılar olacak her guzel olayda bır zorluk vardır.ıkı arkadasım 1 er hafta arayla dogum yaptı bırı normal bırı sezeryan, normal yapan arkadasım 3 gun ıcınde ayaktaydı dıger arkadasım ıse 1 ay boyunca agrı cektı.sezeryandan cıktıgı an bana tavsıyesı kesınlıkle sezeryan olma oldu.hepınıze saglıklı dogumlar.;)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar ben 8 ay önce normal doğum yaptım..suni sancı verdiler ve doğumum çokçabuk gerçekleştii..sizi korkutmak istemem ama tam bi şoktu..doktorum ebeler çok güzel bi doğum yaptığımı söylediler dediğim gibi çok çabuk oldu..bi daha cesaret edebileceğimi sanmıorum..belkide ben biraz nazlıyım nasıl kabul ederseniz ama bağırmaktan sesim kısılmıştı..hamileyken o kadar çok korkuodum ki doğumdan bebeğim doğduğunda bile hala inanamıodum..güzel yanı hemen ayağa kalkabiliosun ama hastanemde...

arkadaşlar ben 8 ay önce normal doğum yaptım..suni sancı verdiler ve doğumum çokçabuk gerçekleştii..sizi korkutmak istemem ama tam bi şoktu..doktorum ebeler çok güzel bi doğum yaptığımı söylediler dediğim gibi çok çabuk oldu..bi daha cesaret edebileceğimi sanmıorum..belkide ben biraz nazlıyım nasıl kabul ederseniz ama bağırmaktan sesim kısılmıştı..hamileyken o kadar çok korkuodum ki doğumdan bebeğim doğduğunda bile hala inanamıodum..güzel yanı hemen ayağa kalkabiliosun ama hastanemde sezeryan olupta aynı gün ayağa kalkanlarda vardı..normal doğumdada dikiş olduğundan genellikle sonrasıda çok rahat olmuo..

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 4 aylık hamileyim sezeryandanda normal doğumdanda çok korkuyorum oluruna bırakıyorum hayırlısı Allahtan

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 5 haftalık hamileyim ve bi mani olmazsa normal doğum düşünüyoruz eşimle böylesi daha sağlıklı

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb bende 6 ay once sezaryenle dogum yaptım. bebegım dönmedi mecburduk. hıc sıkıntı cekmedım cok zor olmadı benımkı. normal dogum en iyisi tabıkı kendı istegınızle sezaryen olmayınız.allah yardımcı oluyor herkese unutmayın...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

MRB BENİM DOĞUMUMA 1 HAFTA KALDI HEYECAN DORUKTA NORMAL DOĞUMDAN ÇOK KORKUYORUM ONUN İÇİN SEZERYAN OLUCAM ALLAH HEPİMİZİN YANINDA VE YARDIMCISI OLSUN:):)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

BENDE NORMAL DOĞUM İSTİYORUM VE BUNDAN HİÇ KORKMUYORUM ALLAH IN İZNİYLE BEBİŞİMİ SAĞLIKLI Bİ ŞEKİLDE KUCAĞIMA ALCAĞIMA İNANIYORUM KORKMAYIN HER ŞEY ZATEN OLCANA VARIR OLURUNA BIRAKMAK LAZIM BAZEN BU TİP OLAYLARI

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 4 aylık hamileyim 9 yaşında bir oğlum var allahın izniyle ikinci oğlumda geliyor ben ilkinide normal yaptım bunuda normal istiyorum allahın izniyle tabiki herkese göre degişir normal deriz sezaryan çıkar hiç belli olmaz ama benden size taVsiye eger normal ola biliyorsa doktorunuzda bunu söylüyorsa sakın sezeryan yapmayın hamile olan arkadaşlara kolay doğumlar diliyorum kendimde dahil

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende sezaryenle dogum yaptım korkulacak bişey yok hanımaler

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bende nisan ayında normal doğum yaptım. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum.
Sezeryan gerçekten zorunlu durumlar dısında yapmanızı tavsiye etmem.
hem kendiniz hemde bebeğiniz iin normal doğum en iyisi.

Ben doktorum Özgür tetikcandan da çok memnun kaldım, bir daha hamile kalırsamü
yine aynı doktoruma gideceğim.
Hamile olan arkadaşlara Allah yardı etsin hayırlı dogumlar nasıp etsin inşallah.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bebeğin sağlığı neyi gerektiriyorsa onu yapmayı diliyorum. Ocak sonunda görücez hangisi başıma gelicek

Ama korkmuyorum dersemde yalan olur.Hatam doğum videolarını izlemek oldu.( Korkumun kaynağı oldular diyebilirim. )

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

BENDE 24 HAFTALIK HAMİLEYİM NEDENSE DOĞUMDAN KORKMUYORUM ZATEN HERŞEY OLACAĞI GİBİ OLUYOR KENDİNİZİ KORKUTMAYIM AYRICA BU İLK DOĞUMUM OLACAK DOĞUM YAPMIŞ İNSANLARI DİNLEMEYİN BENCE ŞUBAT BAŞINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM OĞLUMU KUCAĞIMA ALACAĞIM GÜNÜ ALLAHIM DOĞUM YAPACAK TÜM ANNELERİN YARDIMCISI OLSUN ŞİMDİDEN BOL ŞANSLAR HERKESE :):):)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 34 yaşındayım 14 yaşında birkızım var, ve normal doğurdum,17 temmuz 2010 ikinci çocuğumu dünyaya getirdim sezeryanla bir oğlum oldu bana sorarsan normal derim çünkü normal doğum daha kolay geldi bana
sezeryanın ameliyat sonrası kötü ve ağrılı artı göbek kalıyo kendi başına yatıp kalkamıyosun yardım gerekiyo 15 gün felaket geçti artı narkoz alerjiside çabası kısacası felaket

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 7 aylik hamileyim cok korkuyorum cocugumu normal dogurmak istiyorm ama bunu basaramamak tan korkuyorum bilgisi olan varmi bilmiyorum ama su bele yapilan bir igne varmis agri giderici tabi bunun icin iyi diyorlar ama birde sonrasinda belde ve basta agrilar birakiyormus hic aranizda bu igne ile doguran arkadaslar varmii varsa sonucunu yazarlarsa memnun kalirim simdiden tessekurler arkadaslar bilgilerinizi paylastiginiz icin

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

MRB BEN HENÜZ 1,5 AYLIK HAMİLEYİM NORMAL DOĞUM VE SEZERYAN ARASINDA KALDIM NAPICAMI BİLEMİYORUM Bİ FİKRİ OLAN VARMI? :'(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bence kesinlikle normal doğum allah izin verirse tabi bende 8 aylık hamileyim ve kızım olacak allah isteyen herkeze versin inşallah ..... hayırlı doğumlar tüm annelere

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba bende 3 aylık hamileyim bende doğumdan çok korkuyorum allah herkese yardımcı olsun inşallah bende normal doğumu düşünüyörum bakalım hayırlısı:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb ,ben sezaryen doğum :)[quot
endoğum yaptım
2 yıl oldu çok
memnunum
hiç bir zorluğu
yok kimse kafanızı
karıştırmasın.ALLAH
KURTARSIN.hayırlı
doğumlar[/quote]

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhabalar bende 8 aylik hamileyim kizim olacak. ocakta dogumum bir mani cikmassa insaAllah kesinlikle normal epidural isterim.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bnde 9 aya girmiş bulunuyorum çok mutlu ve çok korkuyorum

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ıkı aylık hamilegim.sezeryan dogum yapmak zorundayım.ama isterdımki normal bir dogumun mucizesini tatmayı,allahın taktiri,,,,,:)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 5 aylık hamileyim normal doğum istiyorum doktorumla daha konuşmadık ama inşallahbi terslik olmazsa normal doğum olcak.hem düzelme süreci hızlı hemde oğlumun doğduğu anı görebilicem çok mucizevi bişey bence

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 26 haftalık hamileyim. bi kızım olacak. bebeğimi belçikada dünyaya getireceğim nasipse. avrupa ülkelerinde bir aksi durum olmadıkça sezeryan yapmıyolar yani tercih yok. ama zaten ben de normal doğum istiyordum. sezeryan sonuçta bir ameliyat. korkan anne adayları için epidural anestezi ile normal doğumun ağrısız ve mutlu bir şekilde atlatıldığını biliyorum. sıkıntı yok yani. herkesi allah kazasız kurtarsın.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 28 haftalık hamileyim Allah kısmet ederse inşallah kızımı epidural sezeryan ile görmek istiyorum kesilirken hissediyormuyuz? yani acıyı değilde eksilirken hataır hatır hi,ssediyormu insan? panik yaparım diye korkuyorum. yaptıran cevap yazabilirmi? tşk.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

slm arkadaşlar bende 2 aylık hamileyim kesinlikle sezaryanla doğum yapmak istiyorun normal doğumda suni sancı veriyolar çevremde bi kaç kişiye sun sancı vermişlerdi durmadan bi ağrı oluyomuş ve doğum anında altan kesik atıyolarmış bu beni çok korkutuy onun için kesinlikle sezeryan istiyorun herkezi ALLAH kurtarsın

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

:Darkadaşlar 5 haftalık hamileyım ilk hamileliğim cok endişeli ve korkuyorum
aynı zamandada mutluyum cok istıyordum bebeğim olmasını
inş bi sorun çıkmaz sezeryan istiyorum normal doğumdan cok korkuyorum aşırı derecede bulantılarım var

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bayanlar normal dogumdan hic korkmayin ben tam 35 saat sanci cektim ve normal dogum yaptim ALLAHA sükür saglikli bi kiz cocugu dünyaya getirdim.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

benim son zamana kadar hersey normaldi gece suyum patladi hemen hasatahaneye gittik suyum patlayinca bebek donme yapmis beni 3 defa ultrasyona soktular ve bebegin kafasinin nerede oldugunu bulamadilar bebek donmus ve 1saat icinde beni sezaryana aldilar bende hep normal dogum istiyordum ama korkulacak birsey yokmus hic birsey hissetmiyorsunuz ben bayiltma istemedim belden asagisini ugusturdular ve dogum esnasini yasadim o anda esinmde yanimdaydi ve arada ne yapiyorlar diye soruyordum oda bana...

benim son zamana kadar hersey normaldi gece suyum patladi hemen hasatahaneye gittik suyum patlayinca bebek donme yapmis beni 3 defa ultrasyona soktular ve bebegin kafasinin nerede oldugunu bulamadilar bebek donmus ve 1saat icinde beni sezaryana aldilar bende hep normal dogum istiyordum ama korkulacak birsey yokmus hic birsey hissetmiyorsunuz ben bayiltma istemedim belden asagisini ugusturdular ve dogum esnasini yasadim o anda esinmde yanimdaydi ve arada ne yapiyorlar diye soruyordum oda bana ayaklar cikti kollar cikti derken o anda aglamaya basladi ve oan cok guzeldi hemen benim yanima getirip gogsume koydular hic korkulacak birsey yok ben cok memnunum hic agri cekmedim bebegimde cok iyi tavsiye ederimben yurdisinda yasiyorum burada kolay kolay sezaryana almiyorlarherkese hayirli dogumlar allah kurtarsin hamile olanlari

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

gayet çok basit. normal doğumdan 3 cocugum oldu. 3 hamileliğimde 5 dk içinde gerçekleşti. korkmanıza gerek yok. benide korkutmuşlardı. doktordan cok kendin kendine yardım etmen lzm. ancak erkenden çocuğunu erken kucagında gorebilirsin. inş. benim gibi kolay olur doğumlarınız.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

SUANDA 27.HAFTANIN ICINDEYIMBI OGLUM OLUCAK ISTEGIM NORMAL DOGUM AMA KORKULARIMDA YOK DEIL TABI INSALLAH HAYIRLISI OLUR TUM ANNE ADAYLARINI SIMDIDEN ALLAH KURTARSIN VE FAZLA SORUN YAPIP PSIKOLOJILERINI BOZMASIN HEPINIZI OPUYORUM;)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

selmosh korkma hiçbişey hissedilmiyor.ekim 16da sezeryan oldum bende çok korktum ama anlamadım bile hemen bebeğimi gösterdiler :)normalden korkuyordum bende sizin gibi kaslmalarım başlamıştı ama açılma yoktu sezeryan oldum ..suni sancı fln dediler onun kötü birşey olduğunu bildiğim için kabul etmedik ..Allah kolaylık versin doğum yapacak herkese

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğuma 2 gün kaldı zaman geçmiyo sanki korkuyorum ama çok mutluyum allah herkese nasip etsin inşallah bu duyguyu

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrh bende 8 aylık hamileyim sezeryan düşünüyorum çünkü normalden çok korkuyorum arkadaşım sancı cekerken sesini duydun ve çok panik oldum

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba bende altı buçuk aylık hanileyim bu gün kontrole gittim normal doğumdan çok korkuyorum ve sezeryen düşünüyorum doktorum normalden yana hepimizi allah kurtarsın.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

en iyisi normal dogumdur. hicbiseyden korkmayin ve sezeryana gitmeyin. normal dogum yapin

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende yeni hamileyim 1 ay 1 haftalik eger bu yazimi okursaniz sevinirim, Hilal hanim bence normal dogum daha iyi hem vucudun fazla bozulmaz ve daha iyi bence onu hissetmek cok guzel o sanciyi bile kii zaten herkez sadece daha cok sancidan dert yakinilirlar dogum anindan degil;D

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ARKADAŞLAR BEN İKİKEZ SEZERYANLA DOĞUM YAPTIM ŞİMDİ ÜÇÜNCÜYE HAMİLEYİM VE BÜYÜK İHTİMALLE BUDA SEZERYAN OLACAK AMA ŞUNU KESİNLİKL BELİRTEYİM KESİNLİKLE SEZERYAN DÜŞÜNMEYİN ÇOK ZOR BİR OLAY ALLAH HERKEZİN YARDIMCISI OLSUN. NORMAL DOĞUM DAHA GÜZEL. NORMAL DOĞUMDA ÇEKTİĞİMİZ SANCI DA ONUN GÜZELLİĞİNDEDİR. MECBUR KALMADIĞINIZ MÜDDETCE SEZERYANI TERCİH ETMEYİNİZ.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar ben henüz hamiele değilim tabiyki sizlerin ve sizim gibilerin yaşadıklarını nlayamam ama basit bir mantık olayıyla şunu soylemek ısterım her bunye ve her metebolızma ayrı kısılerde farklılıklr gosterır ve kımı ınsanda normal doğum sağlıklıyken kımısınde sezeryana ıhtıyac duyulr.... ya da kımı ınsan sezeryanı ağrısız yasarken kımısı agrılı yasar... bu yorumlara bakarak karar vermek bence mantıksız herkez hamılelığı tattığı andan ıtıbaren ne olması gerekıorsa onu yapsın.......

arkadaşlar ben henüz hamiele değilim tabiyki sizlerin ve sizim gibilerin yaşadıklarını nlayamam ama basit bir mantık olayıyla şunu soylemek ısterım her bunye ve her metebolızma ayrı kısılerde farklılıklr gosterır ve kımı ınsanda normal doğum sağlıklıyken kımısınde sezeryana ıhtıyac duyulr.... ya da kımı ınsan sezeryanı ağrısız yasarken kımısı agrılı yasar... bu yorumlara bakarak karar vermek bence mantıksız herkez hamılelığı tattığı andan ıtıbaren ne olması gerekıorsa onu yapsın.... doktoruyla ve kocasıyla karar verebılır bu tarz seylere burdakı yanıltıcı yorumlar sızı yalnıs kararlara ıtebılır... o nedenle bence herkez kendı bıldığını yapsın saygılarrr

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba ben 39 haftalık hamıleyım evlenmeden once de normal dogum dusunuyordum sımdıde normal dogum dusunuyorum arkadaslar herseyın normalı saglıklı.tabıkı sancılar olacak her guzel olayda bır zorluk vardır.ıkı arkadasım 1 er hafta arayla dogum yaptı bırı normal bırı sezeryan, normal yapan arkadasım 3 gun ıcınde ayaktaydı dıger arkadasım ıse 1 ay boyunca agrı cektı.sezeryandan cıktıgı an bana tavsıyesı kesınlıkle sezeryan olma oldu.hepınıze saglıklı dogumlar.;)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar ben 8 ay önce normal doğum yaptım..suni sancı verdiler ve doğumum çokçabuk gerçekleştii..sizi korkutmak istemem ama tam bi şoktu..doktorum ebeler çok güzel bi doğum yaptığımı söylediler dediğim gibi çok çabuk oldu..bi daha cesaret edebileceğimi sanmıorum..belkide ben biraz nazlıyım nasıl kabul ederseniz ama bağırmaktan sesim kısılmıştı..hamileyken o kadar çok korkuodum ki doğumdan bebeğim doğduğunda bile hala inanamıodum..güzel yanı hemen ayağa kalkabiliosun ama hastanemde...

arkadaşlar ben 8 ay önce normal doğum yaptım..suni sancı verdiler ve doğumum çokçabuk gerçekleştii..sizi korkutmak istemem ama tam bi şoktu..doktorum ebeler çok güzel bi doğum yaptığımı söylediler dediğim gibi çok çabuk oldu..bi daha cesaret edebileceğimi sanmıorum..belkide ben biraz nazlıyım nasıl kabul ederseniz ama bağırmaktan sesim kısılmıştı..hamileyken o kadar çok korkuodum ki doğumdan bebeğim doğduğunda bile hala inanamıodum..güzel yanı hemen ayağa kalkabiliosun ama hastanemde sezeryan olupta aynı gün ayağa kalkanlarda vardı..normal doğumdada dikiş olduğundan genellikle sonrasıda çok rahat olmuo..

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 4 aylık hamileyim sezeryandanda normal doğumdanda çok korkuyorum oluruna bırakıyorum hayırlısı Allahtan

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 5 haftalık hamileyim ve bi mani olmazsa normal doğum düşünüyoruz eşimle böylesi daha sağlıklı

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb bende 6 ay once sezaryenle dogum yaptım. bebegım dönmedi mecburduk. hıc sıkıntı cekmedım cok zor olmadı benımkı. normal dogum en iyisi tabıkı kendı istegınızle sezaryen olmayınız.allah yardımcı oluyor herkese unutmayın...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

MRB BENİM DOĞUMUMA 1 HAFTA KALDI HEYECAN DORUKTA NORMAL DOĞUMDAN ÇOK KORKUYORUM ONUN İÇİN SEZERYAN OLUCAM ALLAH HEPİMİZİN YANINDA VE YARDIMCISI OLSUN:):)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

BENDE NORMAL DOĞUM İSTİYORUM VE BUNDAN HİÇ KORKMUYORUM ALLAH IN İZNİYLE BEBİŞİMİ SAĞLIKLI Bİ ŞEKİLDE KUCAĞIMA ALCAĞIMA İNANIYORUM KORKMAYIN HER ŞEY ZATEN OLCANA VARIR OLURUNA BIRAKMAK LAZIM BAZEN BU TİP OLAYLARI

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende 4 aylık hamileyim 9 yaşında bir oğlum var allahın izniyle ikinci oğlumda geliyor ben ilkinide normal yaptım bunuda normal istiyorum allahın izniyle tabiki herkese göre degişir normal deriz sezaryan çıkar hiç belli olmaz ama benden size taVsiye eger normal ola biliyorsa doktorunuzda bunu söylüyorsa sakın sezeryan yapmayın hamile olan arkadaşlara kolay doğumlar diliyorum kendimde dahil

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende sezaryenle dogum yaptım korkulacak bişey yok hanımaler

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bende nisan ayında normal doğum yaptım. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum.
Sezeryan gerçekten zorunlu durumlar dısında yapmanızı tavsiye etmem.
hem kendiniz hemde bebeğiniz iin normal doğum en iyisi.

Ben doktorum Özgür tetikcandan da çok memnun kaldım, bir daha hamile kalırsamü
yine aynı doktoruma gideceğim.
Hamile olan arkadaşlara Allah yardı etsin hayırlı dogumlar nasıp etsin inşallah.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bebeğin sağlığı neyi gerektiriyorsa onu yapmayı diliyorum. Ocak sonunda görücez hangisi başıma gelicek

Ama korkmuyorum dersemde yalan olur.Hatam doğum videolarını izlemek oldu.( Korkumun kaynağı oldular diyebilirim. )

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

BENDE 24 HAFTALIK HAMİLEYİM NEDENSE DOĞUMDAN KORKMUYORUM ZATEN HERŞEY OLACAĞI GİBİ OLUYOR KENDİNİZİ KORKUTMAYIM AYRICA BU İLK DOĞUMUM OLACAK DOĞUM YAPMIŞ İNSANLARI DİNLEMEYİN BENCE ŞUBAT BAŞINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM OĞLUMU KUCAĞIMA ALACAĞIM GÜNÜ ALLAHIM DOĞUM YAPACAK TÜM ANNELERİN YARDIMCISI OLSUN ŞİMDİDEN BOL ŞANSLAR HERKESE :):):)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 34 yaşındayım 14 yaşında birkızım var, ve normal doğurdum,17 temmuz 2010 ikinci çocuğumu dünyaya getirdim sezeryanla bir oğlum oldu bana sorarsan normal derim çünkü normal doğum daha kolay geldi bana
sezeryanın ameliyat sonrası kötü ve ağrılı artı göbek kalıyo kendi başına yatıp kalkamıyosun yardım gerekiyo 15 gün felaket geçti artı narkoz alerjiside çabası kısacası felaket

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 7 aylik hamileyim cok korkuyorum cocugumu normal dogurmak istiyorm ama bunu basaramamak tan korkuyorum bilgisi olan varmi bilmiyorum ama su bele yapilan bir igne varmis agri giderici tabi bunun icin iyi diyorlar ama birde sonrasinda belde ve basta agrilar birakiyormus hic aranizda bu igne ile doguran arkadaslar varmii varsa sonucunu yazarlarsa memnun kalirim simdiden tessekurler arkadaslar bilgilerinizi paylastiginiz icin

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bende 13 yıl önce sezeryanla doğum yaptım.Hala sorunlar yaşıyorım.Dikişlerin olduğu karnımın sağ tarafında hep gerginlik.şikinlik,ağrı oluyor.Azıcık ayaklarımı üşütsem ağrı yapıyor.Normal doğumu tercih edin derim.Bir daha doğum yapsaydım kesinlikle normal doğum isterdim.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

herkese merhaba.Ben 9uncu aya girdim hatta bir hafta geçti.doğumum ocak sonuna.İkinci bebeğim olacak nasip olursa.4.5yaşında bir oğlum var.bir de kızımız olcak.:)ilk doğumum normaldi.bu ise belli değil.şuan için bebeğim tersmiş.hayırlısı neyse o olsun diyorum.Rabbim doğum yapacakların yar ve yardımcısı olsun.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba.. benim 6,5 aylık bir bebeğim var.yabancı ülkede yaşıyorum ve buradaki hastanelerde kesinlikle sezeryan doğum yasak. ancak bebeğin hayatı riske girerse ancak o zaman sezeryan yapıyorlar.bebeğim karnımda karnımda ters dönmüştü, doktorlar karnıma elleri ile dıştan bastırarak bebeği doğum pozisyonunda döndürdüler. Bebeğin tekrar dönmesi çok küçük bir şans demelerine rağmen bebek tekrar doğum pozisyonundan çıktı. Neyse sonuç olarak tekrar döner dönmez (doğum yönüne) suni sancılarla bana...

merhaba.. benim 6,5 aylık bir bebeğim var.yabancı ülkede yaşıyorum ve buradaki hastanelerde kesinlikle sezeryan doğum yasak. ancak bebeğin hayatı riske girerse ancak o zaman sezeryan yapıyorlar.bebeğim karnımda karnımda ters dönmüştü, doktorlar karnıma elleri ile dıştan bastırarak bebeği doğum pozisyonunda döndürdüler. Bebeğin tekrar dönmesi çok küçük bir şans demelerine rağmen bebek tekrar doğum pozisyonundan çıktı. Neyse sonuç olarak tekrar döner dönmez (doğum yönüne) suni sancılarla bana normal doğum yaptırdılar. yaklaşık dört gün de doğumum sürdü. sonuç olarak sezeryanlık bir halim varken normal doğum yapmış oldum. şimdi ise o acılara rağmen pişman değilim, ikinci bebeği bile düşünür oldum. acılar unutuluyor... mümkünse normal doğurun derim...

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

selm ben iki ücyil oldu zezeryanla doğum yaptım amaşimdi ikincisıne hamılayim normal yapmak istıyom ama doktorlar kendini, riske atmiyorla ama herşeyım normal

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bence kimse birbirine tavsiyede bulunmasın. doğumu hamileliğin gidişatı belirliyor. bende nasipse normal düşünüyorum 39. haftadayım ama bebeğin kilosu önde gidiyo ee şimdi sağlıklı diye normal yaparsam 4,5 kiloluk çocuğu sonuç ne eziyet mi? o yüzden en iyisi dr ve sizin ortaklaşa vereceğiniz karar etki altında bırakmayın sonuçta sezeryan da bir ameliyattır.....

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

HİÇ KORKMAYIN BEN 28 GÜN ÖNCE SPİNAL SEZERYAN YOLU İLE DOĞUM YAPTIM 3 GÜNDE AYAĞA KALKTIM ŞUAN HİÇ BİR SORUNUM YOK ALLAHA ŞÜKÜR DOKTOR ÇOK ÖNEMLİ BUKONUDA ŞİMDİ BUĞLEM ADINDA BİR KIZIM VAR HERKESE HAYIRLI DOĞUMLAR..........
:):):)

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

inanın bende normalmi sezeryanmı diye diye kendimi mahvettim ama bebek ultrasyonda kilolu çıktığı için sezeryana alındım ama çok memnun kaldım herhangi bir sorun yaşamadım belden iğneyle olunca daha rahat oluo bebeğini hemen emzirebiliyosun üstelik bilincinde doğal olarak açık kalıo sezeryan sanıldığı kadar kötü değil bence:-*

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

açıkçası bazen kendi isteğinize kalmıyor bende normal istiyordum ama bebeğim iri olduğu için sezeryan olabilir dedii doktorum hayırlısı olsun allaha dua edelim rabbim neyi uygun görürse o olur herkesin yapısı farklı arkadaşlarımdan sezeryan olup memnun kalanda çok normal doğum yapıp memnun olanda var olmayanda o yüzden yaşayıp göreceğiz nasipse hayırlı doğumlar herkese

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

meraba ben 7 aaylık hamileyim ilk daha korkuyormuyum hayır neden derseniz çünkü daha önce yaşamadıgım icin bence allaha dua edelim hakımızda hangisi hayırlısıysa o olsun diyelim amiiiinn allah yardımcımız olsun AMİİİNN

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba benım dogumuma son dort haftam kaldı bende cok korkanlardanım bugune kadar hersey yolundaydı bı problem yoktu bugun doktora gıttımde bebegımın 3.5 kılo oldunu soyledı sezaryen olucanı soyledı doguma kadar 4.5 kıloyu bulcanı soyledı cok uzuldum ama yapcak bısey de yok o kadar cok korkuyorumkı sevınemıyorum bıle anne olucam ıcınnormalmı sezaryenmı bunu ıstemek elıızde degılmıs bunu cok ıyı anladım

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb arkadaslr bende sezeryan oldum.tek kelimeyle berbatti allah'im bi daha gostermesin.8 gun hastahanede kaldim ne bas agrim gecti ne de kusmam tuvalete bile kalkamiyodm.torba baglamislardi kizimin banyosunu bile onlar yaptirip veriolardi elime emzirirken bile yalniz yapamiyodum cok usuyodm titriyordm 3 gun boyunca ayaga bile kalkamadim yani cok zordu saglik problemi olmadiktan sonrz tavsiye etmem allah yardimcimiz olsun.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

benım bebısım 6.5 aylık oldu bende normal dogum tercih edıyorum

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 5 yıl önce sezeryanla doğum yaptım bir kızım oldu hiç bir sıkıntım problemimde olmadı gayette iyiydim,şuan da 4 aylık hamileyim buda sezeryanla olacak korkmuyorum inanın ama bunda doktorumun etkisi çok büyük bahçeliewler medicana DÜZGÜN KORKMAZ harika bir dr.ve cok alakalı doğm yapack olan arkadaşlara tavsiye ederim...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bence hıc korkma dua et ve yalnızca ben normal dogurabılırım dıe kendını tesellı et ben ole yaptım ve hıc pısman degılım daha 19 yasındayım

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 36 haftalık hamileyim son 4 haftam normal doğumdan korkmuyorum bence cesaretli olursak atlatabiliriz, sezeryanın birçok komplikasyonu var sonuç olarak o da bir ameliyat. herkese en kolay şekilde doğumlar dilerim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb sızden bır sey rıca edıcem bnm ablam 9 ayı gectı hamıle ardından bır hafta da gununu gecırdı fakat hala sancısı yok bugnde olmasa yarın hastaneye yatrcklar ablam sezaryandn cok korkuyo ve ılk doğumu olck nasıpse erkek evlat beklıyo sızce napmalı lutfen yorum yazın

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar bende 37 haftalık hamileyim iki haftam kaldı normal doğumdan çok korkuyorum sezeryan istiyorum doktorumda ikisi arasında kararı sen ver dedi ben de inanamadım ALLAH herkezin yardımcısı olsun :'(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba bende 24 haftalık hamileyim bebeğimi alacağım günü dört gözle bekliyorum allah izin verirse oğlum olacak bende normal doğumdan çok korkuyorum sezeryan istiyorum ama bakalım o günler neyi gösterir allah herkese kolay doğumlar nasip etsin

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

04.11.2010 tarihinde sezeryanla doğum yaptım nur topu gibi bir oğlum var, son ana kadar herşey normaldi fakat oğlumun kalp atışları zayıfladığından dolayı zorunlu olarak sezeryana alındım gece 11 den sabah 6.15 e kadar sancı çektim, sezeryanın sonra ki ağrıları çok zor fakat normal doğum yapanları gördüm çığlık çığlığa bağırıyorlardı ( tabi abartanlarda vardı). Sezeryanla doğum yapanlarında aldığı kiloları zor verdikleri söylenmişti fakat ben kırkım çıkmadan eski halime hatta daha altına...

04.11.2010 tarihinde sezeryanla doğum yaptım nur topu gibi bir oğlum var, son ana kadar herşey normaldi fakat oğlumun kalp atışları zayıfladığından dolayı zorunlu olarak sezeryana alındım gece 11 den sabah 6.15 e kadar sancı çektim, sezeryanın sonra ki ağrıları çok zor fakat normal doğum yapanları gördüm çığlık çığlığa bağırıyorlardı ( tabi abartanlarda vardı). Sezeryanla doğum yapanlarında aldığı kiloları zor verdikleri söylenmişti fakat ben kırkım çıkmadan eski halime hatta daha altına indim sadece karnım kaldı oda normalmiş zamanla geçermiş, hayırlısı buymuş ne diyelim Allah'ın taktiri normal de sezeryan da olsa allah yavrulamızı sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin, herkese hayırlı doğumlar arkadaşlar, ;);):)

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

en normali normal dogum adi üstünde normal

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

MRB BEN NORMAL DOGUMDAN ÇOK KORKUYOM O YÜZDEN SEZERYAN OLDUM OGLUM 4 YAŞINDA MEMNUNUM VE ŞİMDİ YİNE ANNE ADAYIYIM 5 AYLIK HAMİLEYİM ALLAH HERKEZİ KURTARSIN.

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

MRB BENDE ANNEYİM 4 YAŞINDA OGLUM ZAR NORMAL DEGİL SEZERYAN OLDU YİNE ANNE ADAYIYIM 5 AYLIK HAMİLEYİM ALLAH BİLİYO NORMAL DOGUMDAN ÇOK KORKUYORUM ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN .

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Bende normal doğum yaptım doğuma ait bir belirti yoktu ama bebeğin kalp atışları zayıfladığı için doğum yapmam gerekti,suni sancı verdi doktor,olmazsa sezeryan yapalım dedi,başta her şey yolundaydı ama sonra sıkıntıya girdi doğumu doktor yaptırdı doğum esnasında artık bi sıkıntı yaşamadım ağrılar da bi şekilde çekiliyo ama ben doğumdan sonra çok acı çektim toparlayamadım dikişim çok olduğundan 1 ay kendime gelemedim ve şunu anladım özetle normal doğum zor olucaksa ve dikiş çok olucaksa...

Bende normal doğum yaptım doğuma ait bir belirti yoktu ama bebeğin kalp atışları zayıfladığı için doğum yapmam gerekti,suni sancı verdi doktor,olmazsa sezeryan yapalım dedi,başta her şey yolundaydı ama sonra sıkıntıya girdi doğumu doktor yaptırdı doğum esnasında artık bi sıkıntı yaşamadım ağrılar da bi şekilde çekiliyo ama ben doğumdan sonra çok acı çektim toparlayamadım dikişim çok olduğundan 1 ay kendime gelemedim ve şunu anladım özetle normal doğum zor olucaksa ve dikiş çok olucaksa sezeryan olmak en mantıklısı...

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 8 aylık hamileyim 6 yaşında kızım var bu ikşinci dogumum olucak ilki normal dogumdu inşallah buda öyle olucak ocagın ikinci haftası doguracam herkese normal dogum tavsiye ederim normal dogurun ikinci gün ayaga kalkın

 
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok
Diğer Yorumlar

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın