doğumDIŞARI ATILMA. ÇOCUĞUNUZ DÜNYAYA GELİYOR

1.  Ne hissedersiniz?   .

Birinciden daha kısa olan ikinci safhada çok değişik hisler duyarsınız. Bu devre birinci çocuk için bir saat. ikincisi için 15 - 30 dakika sürer. Dışarı atılmanın başında, rahim kasılmaları çok sıktır (her 2 - 3 dakikada bir) ve uzun sürer (1 dakika). Kasılmaların çocuğa yaptığı basınçla, içinizde tuvalete gitmek ister gibi bir his uya nır. Bu çok normal bir olaydır. Şimdi çocuğu itmesinde rafıime yardımcı olmanız gerekir. Kuvvetinizi iyi idare ettinizse iş kolaylaşır. Çocuk tamamen inip yolun sonuna gelince basende büyük bir ağırlığın varlığını hisseder ve ne olursa olsun ondan kurtulmayı istersiniz. Baseni kapatan kaslara basınç yapan çocuğun başıdır. Çocuğun başı göründüğünde basınç fazlalaşır, vücudunun diğer kısımları kendiliğinden çıkar. Çocuğunuz doğmuştur. Uyanıksanız sesini duyarsınız. O an duyduklarınızı yazmak çok zor: Gururla karışık derin bir memnuniyet. Dokuz aydır taşıdığınız çocuk artık yanınızdada-dır. Harcadığınız büyük güçten ötürü yorgun düşersiniz. Karmakarışık duygular içinde bulunursunuz'. Gözlerinizi kapamak, uyumak İstersiniz, o artık yanınızdadır.

Dışarı atılma 2. Neler oluyor?

Şimdi çocuğun geçtiği yolları inceleyelim, böylece çıkışına nasıl yardımcı olabileceğinizi daha iyi anlamış olursunuz., Rahim boynunun tamamen açıldığı ve su kesesinin yırtıldığı yerde kalmıştık. Çocuk vaginaya inmeye başlar.
Genişleme bittikten sonra rahim, yaptığı işin yorgunluğunu gidermek için biraz durur. Sonra yeniden kasılır, çocuğu sıkıştırır ve iter. Bu arada siz de itme ihtiyacı duyarsınız. İtişiniz çocuğun doğumuna yardımcı olur. Nasıl olur bu yardım? önce derin bir soluk alacaksınız, göğüsle karın arasındaki diafram aşağıya iner. Sonunda bir , süre soluğunuzu tutacak (Soluk alma, 1, a), sonra karın kaslarınızı kasacaksınız. O zaman ne olur? Rahim, yukarıdan diafram, önden ve arkadan karın kasları ile sıkıştırılmış olur. Bu iki hareket çocuğun üzerindeki basıncı artırır. Sizinki isteyerek, rahiminkf ise elde olmayan bir kasılmadır. Basıncın etkisi ile çocuk vaginadan ve vul-vadan geçip açık havaya çıkacaktır.
Çocuk geçerken çevresini mümkün olduğu kadar genişletir. Tabiat burayı çok esnek yaratmıştır. Bir yandan kendi salgıları, diğer yandan akan sularla çok kaygan hale gelmiştir.
 
Fakat yolculuğun sonunda, çocuğun yapacağı daha İki iş kalır. Önce kemikli baseni aşması, sonra da yumuşak baseni ve kasları geçmesi gerekir. Kemikli baseni kolayca geçmesi için bazı hazırlıklar yapar. Başını geçeceği yere göre ayarlar ve şekil alır. Zeytin örneğini hatırlayın. Çocuk 45 derece kadar döner, çünkü çıkış yeri giriş gibi değildir. Şekil değiştirme işini Şekil 20 ve 21'de görürsünüz.
Şimdi çocuğun başı kemikli basenden çıkmaktadır. Kuyruk so-kumundaki kemikler de onun geçişi için açılırlar. Baş, apış arasının esnek fakat direnç gösteren duvarına gelip dayanır . Her kasılmadan sonra çocuk buraya daha çok basınç yapar ve vulvayı açılmaya zorlar. Bu aynen, dar boğazlı bir kazaktan başını geçirmeye çalışan kişinin durumuna benzer. Her itişten sonra apış arası çıkıntı yapar, uzar, 5 cm'den 15 cm'e kadar genişler. İşte bu sırada, yukarıda bahsettiğimiz büyük ağırlığı ve şiddetli basıncı hissedersiniz. Dokular son derece uzamış, kopacak gibi bir hal almıştır. Ba-zan apış arasında ufak bir yırtılma da olabilir (yırtılmanın anüse kadar yayılmasını önlemek için doktor gerekirse anestezi yaparak, son-' radan rahatça dikebileceği ufak bir kesik yapar. Bu kesik, zigzag bir yırtılmadan daha kolay kapatılabilir, buna EPİZOTOMİ denir).

Böylece vulva açılır, her itişten sonra çocuğun başı daha belirli bir şekilde dışarı çıkmaya başlar. Doktor şimdiden çocuğunuzun saçlarının rengini görmektedir. Eğer baygın değilseniz size de söyler. Baş yavaş yavaş dikleşir, vulva açılmada son haddine varmıştır. Çocuğun alın, burun ve çenesi gözükür. Baş tamamen çıkmış, yüz yatağa dönüktür. Sonra, doktor çocuğun omuzlarını çıkarmak için onu yan çevirir. Şimdi bebek yatağa dik durmaktadır. Vücudunun diğer kısımları da daha küçük çapta ve yumuşak olduğu için kolaylıkla başın geçtiği yerden geçerler. Vücut ve sonra bacaklar çıkar. Çocuk doğmuştur.

Dışarı atılma 3. Ne yapmanız gerekir?

En fazla bu devrede çocuğunuzun doğumuna yardımcı olabilirsiniz.
İlk sahnede kendinizi yormamışsanız, yardımınız daha kolay olur. Biraz yukarıda, rahimin çocuğu dışarı atmak için yaptığı elinizde olmayan kasılmalara yardımcı olarak sizin isteyerek yaptığınız diafram ve karın kasları kasılmasının ne şekilde olduğunu görmüştünüz. Bu iki hareketi birbirine uydurmak için şu şekilde hareket edin:
Bir kasılma yaklaştığında: İtmek için en iyi şekli alın. Sırtüstü yatıp, bacaklar bükülmüş, dizler karına çekilmiş, kalçalar iyice açılmış, vücudun ağırlığı kaba etlere yüklenmiştir. Apış arası en rahat şekildedir. Bu sıra derin bir soluk alın.
Kasılma anında: Ağız kapalı, göğsü şişirmek için derin soluk alın. Bir süre soluğunuzu tutun ve karın kaslarını kasın. Böylece çocuğu öne doğru daha fazla itmiş olursunuz. İtmeye yardımcı olması için iki elinizle baldırınızı tutup kendinize çekebilirsiniz . Bu arada başınızı da göğsünüze doğru eğebilirsiniz.
Kasılma süresince soluğunuzu tutamazsanız ciğerlerinizden havayı ağızdan boşaltın, hemen biraz daha hava alıp yeniden soluğunuzu tutun ve itmeye devam edin.
Kasılma geçince: Büyük bir güç harcadığınız için derin derin soluk alıp vermeniz gerekir.
iki kasılma arasında: Kaslarınızı gevşetip güç toplamanız ve normal soluk almanız gerekir. Bacaklarınızı ve kollarınızı uzatın ve rahat edin.
Bu hareketleri doğru yaparsanız, rahimin çocuğu dışarı atmasına büyük çapta yardım etmiş olursunuz. Yaınızda doktor veya ebe, çocuğu santim santim izlemektedirler. Ne zaman itip ne zaman rahat edeceğinizi onlardan öğrenebilirsiniz. 10 -12 büyük kasılmadan sonra çocuğun başı vulvadan geçmek üzere iken doktor artık itmenizi istemez. Niçin? Çünkü itmeye devam ederseniz baş çok çabuk çıkar ve apış arasını yırtabilir.
İtmemek için ağzınızı açın ve ağızdan solumaya devam edin. Önceki durumda olduğu gibi ayaklar karına bükülmüş, kalçalar açık fakat başınız yastıkta ve elleriniz boş kalacaktır. Böylece hiç bir güç harcamadan rahatça yatarsınız.
Bu söylenenleri genişleme ile karşılaştırırsak şunları görürüz.
□ Genişlemede diaframın rahime basınç yapmaması için hafif soluk alınıyordu. Dışarı atmada diaframın aşağı inip rahimi yukarıdan itmesi için derin soluk alınıyor ve bu basıncın devam etmesi için soluk tutuluyor.
□ İtmek İçin dğızı kapamalı, itmemek gerektiğinde ise ağızı açık tutmalıdır.
□ Genişlemede, kasılma ant gelince uzanmalı ve serbest olmalı, dışarı atılmada ise iki kasılma anında kendini serbest bırakmalıdır.
İleride verilecek hareketler, bu iki dönemde daha iyi yapabilmek için size yardımcı olacaktır.

Çığlık

Şu an doğum odasında bir kişi daha bulunuyor, Şimdilik yeni doğan bebeğe gereken yardım yapılırken rahim işin son rötuşları yapılmadan önce biraz dinlenir. Bundan sonra doktor göbek kordonunu bağlar ve keser. Bebek artık kendi başına kalmıştır. Daha sonra, sıvı ve yapışkan suyla karışık olan bebeğin burun ye ağzı temizlenir. Birkaç saniye içinde çocuğun burun delikleri açılır, yüzü buruşur, göğsü.kalkar iner ve ağzı açılır. Hayatında ilk kez soluk almaktadır. Ciğerlerine giren ve onları birdenbire genişleten havanın etkisi ile bir çığlık atar.
Nihayet, gözlerine her türlü mikrobu önlemek için göz ilacı  damlatılır. Bu tedbir zorunlu olmadan önce yeni doğan çocukların % 10'u gözlerinden mikrop kapar, bazan da kör kalırlardı:
Doktor çocuğu hemşireye verir. Hemşire çocuğun ilk temizliğini yapar.
Uyuyorsanız, bulunduğunuz odada yapılan bu ilk temizliği görmezsiniz. Hemşire bebeği ılık yağ veya su ve sabunla temizler, pudralar, tartar ve üşümemesi için hemen giydirir. Göğsüne veya eline bebeğin kimliğini gösteren bir bant yapıştırır ve getirdiğiniz kundak bezleri ile onu sarar. Böylece başkası ile karışmasına imkân kalmaz. Sonra hemşire bebeği götürür, babasına gösterdikten sonra küçük yatağına yatırır. Bazı kliniklerde kimlik kartı konmaz, bu durumda ya bir tane kendiniz getirin veya böyle bir kartın konmasını isteyin.

Kurtuluş - elveda hamilelik

Sizi saran uyuşukluk ve yorgunluk, son sahneden habersiz kalmanıza sebep olabilir. Rahimin içinde daha çıkacak olan yardımcı organlar vardır. Bunlar çocuğu saran ve o çıkarken yırtılan zarlar ve göbek kordonuna bağlı olan son'dur. Bu organlar çocuğa rahim içinde hayat sağlamışlardır. Fakat şimdi lüzumsuz hale geldiklerinden onların da dışarı atılmaları gerekmektedir.
Çocuğun doğumundan sonra rahim kasılmaları durur. Fakat 5 ila 30 dakika süren durgunluktan sonra kasılmalar tekrar başlar. Bu seferkiler çok hafif ve ağrısız olur, faaliyet son'u dışarı atmak içindir. Son"un dışarı atılması ufak tefek kanamalarla birlikte görülür. Çok normal olan bu kanamalar, son'u rahime bağlayıp şimdi kopan ince kah damarlarından meydana gelir. Yeni kasılmalar da 10-15 dakika sonra son'un ve zarların dışarı atılmasıyla durur. Bazan doktor, kasılmalar çok hafif olursa rahimin üzerinden hafifçe bastırarak son'un ve zarların çıkmasına yardım eder.
Kurtuluştan sonra rahim eski şeklini almaya başlar. Uzamış olan dokular büzüşerek ince kan dama/Jpnnı kapatır. Kan durur, rahim tam göbeğin alt kısmından sert*yuvarlak halini alır. Bunu siz de hissedebilirsiniz. Doktor dışarı atılan organları inceler ve hiç bir parçanın içeride kalmadığına iyice emin olur.
İçeride kalan parçalar mikrop kapmaya ve kanamalara yol açar. Ufak yırtıklar varsa doktojr bunları diker. Doğum bitmiştir. Sizi odanıza götürürler.

Doğum odası

Birinci sahne odanızda geçtiği halde ikinci ye üçüncü, sahneler —doğum ve kurtuluş— doğum odasında geçerler. Sizi buraya genişlemenin son kısmında getirirler. Kapıda kocanız sizi bırakır. Bir kocanın bu kapıdan içeri girme hakkı yoktur (bazı özel durumlar hariç).
Şimdi, arkasında olup bitenlerden merak ve heyecan duyduğunuz bu kapıyı açalım ve odaya bir göz atalım. Görünüş sizi korkutmasın. Bütün bu araç ve gereçler bir ameliyat odası havasını verir. Fakat yapılan ameliyat bir mucizedir, kendi kendine cereyan eder. Aletler bir tedbir olarak, tabiata yardım etmek için burada bulunmaktadır. Sizi özel bir, yatağa, doğum masasına yatırırlar. Bebeğinizi ışığa doğru daha iyi itmek için ayaklarınızı üzengilere, ellerinizi de yanlara koyarlar. Böylece istenen gücü sağlamak için en rahat şekle girmiş olursunuz. Uzanmış olarak doğurmak en normaldir. Önceleri Fransa'da kadınlar, ortası bebeğin geçmesi için delik bırakılan bir koltukta doğururlardı.
Odada, doğuma yardım edecek 2-3 kişi bulunur. Birincisini size tarıitmanın gereği yok, bu kişi iyi tanıdığınız doktorunuzdur. Heyecanlı iseniz onun odada bulunuşu sizi sakinleştirir. Ona güvenirsiniz. Hamilelikten beri sizi iyice tanımaktadır. Sağlığınızı, kalbinizin dayanacağı anestezi şeklini, ciğerlerinizi ve ne istediğinizi hep bilir. Çocuğunuzun durumunu ay ve ay İzlemiştir; boyunu, duruşunu, vs. bilmektedir.
Şimdi yanınızda doğuma yardım etmek için çalışmaktadır. Çocuğun durumundan sizi haberdar eder. Ne zaman kaşıtacağınızı, ne zaman gevşeyeceğinizi size söyleyip kuvvetinizi idare eder. Çocuğun kalp atışlarını devamlı denetler. Gerekirse size oksijen verir (doğumda çok oksijen yakarsınız). Kasılmalar yetersiz veya anormal olursa kuvvetlendirici bir ilaç, çok kuvvetli ise normcMeştirici (antispazmotik) bir ilaç verir. Çok sinirli iseniz bir sakinleştirici, ağrılar çok fazla ise veya herhangi bir zorluk meydana çıkınca bir ağrı dindirici (analjezik) verir. Gördüğünüz gibi doktorunuz her türlü tedbiri alarak doğumun en iyi şekilde geçmesini sağlamaya çalışmaktadır. Fakat yine de zihninizin bir köşesinde bir endişe vardır. Doğum sizin için olağanüstü bir olaysa, doktorunuz için günlük bir mucizedir; günde 4 - 5 kere, bozan daha da sık böyle olaylarla karşılaşır.
Bazan doktor yerine sizi bir ebe doğurtabilir. Ona da güvenebilirsiniz. Belki o da bir annedir ve bu işi iyi bilmektedir. Gerekirse o da bir doktora baş vurabilir. 16. yüzyılda bir doktor doğum yaptıramaz, hatta doğumda bulunamazdı bile. «Doktorlar, Şeytanlar ve ilaçları» adlı kitabında Howard Haggard, Hamburg'lu bir doktor olan Wertt'ten bahsediyor. 1552 yılında doktor Wert bir doğumda bulunmak için kadın kılığına girmişti. Cezası canlı canlı yakılmak oldu. Fransa'da 18. yüzyılda kadınlar daima ebelerin yardımı ile doğururlardı. Yavaş yavaş doktorlar doğum yaptırmaya başladılar. Ebeler de. tek başlarına doğum yaptırmasalar bile doktorların en iyi yardımcısı oldular.
Diplomalı bir hemşire ile anestezi yapacak mütehassıs doğum odasının yardımcı elemanlarıdır.

Makalenin Kaynağı: Bir Çocuk Bekliyorum / Laurence Pernoud

Yorumlar (14)

Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

:):):):););) cok guzle;D

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğum snrası güzel ama doğum çok zor allh btün anne adaylarnn yardımcısı olsun:-*

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben de 22 ssat süren bir normal doğum yaptım facia gibiydi...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğum yapmak hayatımda yaşadığım en zor olay sonucunun güzel olması insana cesaret veriyor. ilk doğumda bişey bilmediğin için istekli oluyorsun ben şuan 29 haftalık 2. bebeğime hamileyim ve tek düşüncem nasıl doğum yapacağım? Allahım bana ve tüm hamilelere kolay doğum nasip etsin...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben ebeyim doğum çok zor ve çok güzel bir olay henüz doğum yapmadım ama yaptırdığım doğumlarda annelerin ne büyük acılar çekerek bebeklerini dünyaya getirdiklerini ve kuçaklarına aldıklarında o acıları unuttuklarını gördüm ve bazen kendi kendilerini korkutarak kulaktan dolma doğum hikayeleriyle strese girerek daha fazla acı çektiklerine şahit oldum nasıl kardeşlerin bile genetik özellikleri farklıysa doğum sancısı doğumun kolaylığı zorluğu farklıdır o yüzden başkalarının hikayelerini...

ben ebeyim doğum çok zor ve çok güzel bir olay henüz doğum yapmadım ama yaptırdığım doğumlarda annelerin ne büyük acılar çekerek bebeklerini dünyaya getirdiklerini ve kuçaklarına aldıklarında o acıları unuttuklarını gördüm ve bazen kendi kendilerini korkutarak kulaktan dolma doğum hikayeleriyle strese girerek daha fazla acı çektiklerine şahit oldum nasıl kardeşlerin bile genetik özellikleri farklıysa doğum sancısı doğumun kolaylığı zorluğu farklıdır o yüzden başkalarının hikayelerini dinleyerek kendinizinde aynı şeyleri yaşayacağınızıdüşünerek stese girmeyin herkesin bünyesi farklı ;););):):)

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

:):):):););) cok guzle;D

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğum snrası güzel ama doğum çok zor allh btün anne adaylarnn yardımcısı olsun:-*

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben de 22 ssat süren bir normal doğum yaptım facia gibiydi...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğum yapmak hayatımda yaşadığım en zor olay sonucunun güzel olması insana cesaret veriyor. ilk doğumda bişey bilmediğin için istekli oluyorsun ben şuan 29 haftalık 2. bebeğime hamileyim ve tek düşüncem nasıl doğum yapacağım? Allahım bana ve tüm hamilelere kolay doğum nasip etsin...

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben ebeyim doğum çok zor ve çok güzel bir olay henüz doğum yapmadım ama yaptırdığım doğumlarda annelerin ne büyük acılar çekerek bebeklerini dünyaya getirdiklerini ve kuçaklarına aldıklarında o acıları unuttuklarını gördüm ve bazen kendi kendilerini korkutarak kulaktan dolma doğum hikayeleriyle strese girerek daha fazla acı çektiklerine şahit oldum nasıl kardeşlerin bile genetik özellikleri farklıysa doğum sancısı doğumun kolaylığı zorluğu farklıdır o yüzden başkalarının hikayelerini...

ben ebeyim doğum çok zor ve çok güzel bir olay henüz doğum yapmadım ama yaptırdığım doğumlarda annelerin ne büyük acılar çekerek bebeklerini dünyaya getirdiklerini ve kuçaklarına aldıklarında o acıları unuttuklarını gördüm ve bazen kendi kendilerini korkutarak kulaktan dolma doğum hikayeleriyle strese girerek daha fazla acı çektiklerine şahit oldum nasıl kardeşlerin bile genetik özellikleri farklıysa doğum sancısı doğumun kolaylığı zorluğu farklıdır o yüzden başkalarının hikayelerini dinleyerek kendinizinde aynı şeyleri yaşayacağınızıdüşünerek stese girmeyin herkesin bünyesi farklı ;););):):)

Devamını oku
 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende sadece yarım saat doğumhanede durdum aslında 145 dk ama bebek ters döndüğü için yarım saat oldu

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 21 yaşında ilk doğumumu yaptım 2,5 saat sürdü evet zor sancılı oluyor ama sonucu harika 7 yıl oldu ikinci bebeği düşünüyorum ve yine normal doğum yapmak isterim çünkü sanıldığı kadar korkunç değil önemli olan kafanızı karıştırmamak ve doktorunuza güvenmek yinede ALLAH ANNE ADAYLARININ YARDIMCISI OLSUN!

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende normal doğum yaptım arkadaşlarbes saatte doğurdum doğum çok zor bişey ama bebegınız doğduktan sonra yeni doğmuş gibi oluyosunuz eee bu doğanın kanunu her kadın anne adayı....

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bende çok korkuyorum 17 haftalığım

 
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın