emzirmeEmekli sandığı ve SSK’lı çalışan gebelerde doğum öncesi ve sonrası izinler ve kanunlarla ilgili kanuni düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. Gebelerin mağdur olmaması için yapması gereken yalnızca o tarihlerde Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Devlet Hastanesine veya takip oldukları devlet kurumları ile anlaşmalı özel hastanelerde gerekli formaliteleri yerine getirmesidir.

Emekli Sandığına bağlı çalışan gebeler yanlarında kurumlarından aldıkları hastaneye sevklerini gösteren kâğıtlarını, SSK’lı gebeler ise vizite kâğıtlarını ve karnelerini yanlarında getirmelidirler. Bu evrakların (sevk kâğıdı- vizite kâğıdı) yeni ve en çok 3 gün önce alınmış olmaları gereklidir.

Hem SSK’lı hem de devlet memuru (657 sayılı devlet memuru kanununa tabi) hamile kadınlar 8 haftası doğumdan önce, 8 haftası da doğumdan sonra olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmektedirler. Yine doktor raporu ile doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilmekte ve izinlerinin geri kalan kısmını doğum sonrasına aktarabilmektedirler. Yani, çalışan gebeler dilerlerse gebeliklerinin 32. haftasında doktorlarından aldıkları “37. gebelik haftasına kadar daha 5 hafta süre ile çalışmasında gebeliği yönünden sakınca bulunmamaktadır” şeklindeki benzer raporlarla doğum öncesi kullanmadıkları 5 haftalık izni doğum sonrasına aktarabilirler Bu durumda doğum sonrası 8+5= 13 hafta (91 gün) süre ile kanuni olarak izin kullanma hakkına sahip olurlar.

Kanunlar birden fazla bebek bekleyen anne adaylarında (çoğul gebeliklere) ise doğum öncesi izni 8 yerine 10 hafta olarak kullanılabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Doğum şekli ister sezaryen ister normal doğum olsun, doğum öncesi ve sonrası izinlerini etkilemeyecektir. Özellikle planlı sezaryenlerin erken yapılması doğum öncesi izne erken ayrılacağı anlamına gelmez. Tüm hesaplamalar son adet tarihine veya bilinmiyorsa en erken dönemde yapılmış ultrasondaki bebeğin büyüklüne göre 40 hafta üzerinden yapılır.

SSK’lı gebeler için doğum izni ve doğum raporu hakkında kanuni düzenleme

4857 sayılı iş kanunun 74.maddesi:

SSK’lı anne adayları doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir yani 10 hafta olarak kullanırlar. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, gebenin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. Bunun için hastaneden hekim raporu gerekmektedir.

İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

Devlet memurları ile ilgili kanuni düzenleme

21.07.2004 tarihli ve 25529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2004 tarihli ve 5223 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) bendi; “Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.” şeklinde ve 108 inci maddesinin üçüncü paragrafı “Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104 üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Dikkat!

Bu yasal hakkınızı kullanabilmek için bazı işlemler yapmanız gerekmektedir. Bu işlemlerin en önemlisi hamileliğin otuz ikinci haftasında doktorun vereceği rapor olacaktır. Bu raporu onaylatmak için bütün ultrasonografi sonuçlarıyla birlikte en yakın devlet hastanesine ya da emekli sandığı, SSK ile anlaşmalı özel bir hastaneye son düzenlemeleri yapıp götürmeli ardından işverene götürmelisiniz. Bunun ardından sonraki işlemler için çalıştığınız yerin personel bölümünden bilgi alabilirsiniz. Yakında sisteme eklenecek olan SGK ( sosyal güvenlik kurumu) dahilindeki anne adaylarına doğum raporu, doğum izni, süt izni gibi haklar için büyük ihtimalle yeni bir kanuni düzenleme olacaktır.

Babalar için doğum izni

İş yasası’nda erkek çalışanlar için doğum izni verilmesini düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Fakat 657. devlet memurları yasası’na göre erkek memurlara 3 gün doğum izninin verilebileceğinin olması eşitlik ilkesini gerektirmiştir. Eşitliği sağlamak için iş mevzuatı içerisinde çalışmalar yapıldığına yönelik basında haberler çıkmıştır. Yine de şimdiye kadar bu konu hakkında yapılan bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır.

Süt izni ve iş kanununa göre uygulaması

Kadın çalışanlara her gün 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeye 1,5 saat emzirme izni verilmektedir. Bu süreyi nasıl kullanacağını çalışan anne kendisi belirler. Süreyi hangi saatler arasında kullanıp kaça böleceği kendisine bağlıdır.

Bu zaman günlük olarak bebeğin sağlığı düşünülerek verilmiş bir izindir. Emzirme izniyle ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 74. maddesinde belirtilir.

Bu izin yalnızca günlük olarak kullanabilmektedir fakat uygulama da görüldüğü üzere süt izinleri amacına uygun olarak kullanılmamakta ya da kullandırılmamaktadır. Çoğu zaman kadın çalışanlar bu izinleri haftalık ya da aylık olarak kullanırlar.

Şehir yaşamında bu izinleri kullanmak oldukça zordur. Çalışan annenin 1,5 saatliğine çalıştığı yerden çıkıp dönmesi zor olmaktadır. Bu nedenle kadın işçiler izinlerini genellikle işe 1,5 saat geç gidip veya işten 1,5 saat erken çıkıp kullanması daha mantıklı olabilir.

Süt izninin haftalık ya da aylık olarak kullandırılması yasaya karşıdır fakat 4857 sayılı İş kanunu süt izninin kanuna uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım uygulanmaz. O halde kadın çalışana süt izni kullandırılmaz ya da yasal düzenleme içerisinde kadın çalışanın istediği şekilde kullandırılmaz ise ne olur? Böyle bir halde kadın çalışan 4857 sayılı iş kanunu’nun 24. maddesine göre iş sözleşmesini kendisi fesih edebilir. Fesih nedeni haklı olduğu takdirde çalışan işverenden kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve benzer bir çok haklarını talep edebilir.

Çalışan anne “Süt izni” kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. İşvereninde çalışan anneye “izin uygun” olduğuna ilişkin yazı vermelidir. Dilekçe ve yazı verilen bu iznin yasalara uygun bir biçimde verildiğinin kanıtı olarak kullanılacaktır. Çalışan anne bu izni bebek 1 yaşına gelinceye kadar kullanabilir.

Yasal yenileme ile “…bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir…” hükmüyle bu izni bebek 1 yaşına gelinceye kadar kullandırılabileceğini belirtmektedir. 4857 sayılı İş kanunu süt izninin kanuna uygun olarak kullandırılmaması halinde cezai yaptırım uygulanmaz.
Unutulmaması gerekir ki , “Süt İzni” çocuğun sağlığı için verilmiş bir izindir.

 

Yorumlar (25)

Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kanunlar işveren ve işçi haklarinde eşitlik gosterior ama ne yazykki sadece yazi uzerinde gerçek hayatta aTurkie şartlarinde her şey işverenin insafine kalmış ve 21 yuz yilinde ben insafli işveren gormedim belki vardir ama Turkiyede degil

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ya kardesım erken dogum yapan annelerın hakları degısıkmı oluyo anlamadım burda yazmıyo erken dogum yapan kadınlara 56 gun ızın werıolarmıs bu dogrumudur bılgısı oan warsa yassın

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

;DBENDE SIZE KATILIYORUM BENIM 1 SORUM VAR :CEZAI YATIRM UYGULANMAZ DEMENIZIN AMACI NE BEN HAFTADA 1 GUN KULLANMAK ISTIYORUM OLABILIRMI BIDE IS VEREN SUT IZNI VERMESE CEZA VERILIR MI

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ozel sektorde calısanlar acımasız patron ların keyfıne goremı hareket edecekler. onlarda ınsan, babalara da 3 gun sut ıznı verılmesı gerekmektedır....>:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğum izni kanunlara göre var işyerlerinin kanunlarina göre yok
bu nasil kural

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb ben işçiyim esim dogum izni yaptı yanlız işyeri ban ogum izni yoktur diyo böyle bi kanun niye böyle memura vara işciy nen yok ayıp eyilmi nasıl bi evlet teyiz biz ya nedn ayrım cılık yapıyorlar ben iyan ediyom vde devleti kınıyom böyloe bi devletcilikmi olur ayp gercekten bunun hemen düzeltirmesini istiyom arz ederim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ŞUANDA DOGUM İZNİNDEYİM VE SÜT İZNİ İÇİN BAŞLIYCAM HAYIRLISIYLA YALNIZ SÜT İZNİ İŞVEREN TARAFIYLA VERİLMEZSE NASIL Bİ CEZAİ UYGULAMA YAPILACAKTIR
NORMALDE O BİZİM HAKKIMIZ

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar benimde bir sorunum var işten ayrılsam süt izni parasın alabilirmiyim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

kanunlar işveren ve işçi haklarinde eşitlik gosterior ama ne yazykki sadece yazi uzerinde gerçek hayatta aTurkie şartlarinde her şey işverenin insafine kalmış ve 21 yuz yilinde ben insafli işveren gormedim belki vardir ama Turkiyede degil

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ya kardesım erken dogum yapan annelerın hakları degısıkmı oluyo anlamadım burda yazmıyo erken dogum yapan kadınlara 56 gun ızın werıolarmıs bu dogrumudur bılgısı oan warsa yassın

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

;DBENDE SIZE KATILIYORUM BENIM 1 SORUM VAR :CEZAI YATIRM UYGULANMAZ DEMENIZIN AMACI NE BEN HAFTADA 1 GUN KULLANMAK ISTIYORUM OLABILIRMI BIDE IS VEREN SUT IZNI VERMESE CEZA VERILIR MI

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ozel sektorde calısanlar acımasız patron ların keyfıne goremı hareket edecekler. onlarda ınsan, babalara da 3 gun sut ıznı verılmesı gerekmektedır....>:(

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

doğum izni kanunlara göre var işyerlerinin kanunlarina göre yok
bu nasil kural

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb ben işçiyim esim dogum izni yaptı yanlız işyeri ban ogum izni yoktur diyo böyle bi kanun niye böyle memura vara işciy nen yok ayıp eyilmi nasıl bi evlet teyiz biz ya nedn ayrım cılık yapıyorlar ben iyan ediyom vde devleti kınıyom böyloe bi devletcilikmi olur ayp gercekten bunun hemen düzeltirmesini istiyom arz ederim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ŞUANDA DOGUM İZNİNDEYİM VE SÜT İZNİ İÇİN BAŞLIYCAM HAYIRLISIYLA YALNIZ SÜT İZNİ İŞVEREN TARAFIYLA VERİLMEZSE NASIL Bİ CEZAİ UYGULAMA YAPILACAKTIR
NORMALDE O BİZİM HAKKIMIZ

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

arkadaşlar benimde bir sorunum var işten ayrılsam süt izni parasın alabilirmiyim

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben süt izninin bebek 6 aylık olana kadar 3 saate çıkarıldığını duydum doğrumu

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

6 AYLIK SÜT İZİNİ TOPLU OLARAK KULLANABİLİRMİYİZ

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

ben 6 yıldır ozel bir sirketde calısmakdakdayım.
sut ıznım nedır.
ilk 6 ay 3 saat sonrakı 6 ay 1.5 saat dıye bılıyorum dogrumudur?

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

27/07/2011

Bende merak ediyorum 3 yıldır aynı yerde çalışıyorum süt parası ne kadar alabilirim ..

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

merhaba özel bir şirkekete calışıyorum oğlum 10 aylık suan 2. bebeğime hamileyim süt iznimi kullaNIYORDUM.
suanda emzirmiyorum süt iznimi kullanabilirmiyim emzirmediğim için işyerim izin vermio

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

mrb arkadşlar bende bır anneyım bende süt iznımı istedım personel müdürüne gıttım sut iznımı istedım oyle bırsey olmadıgını soyledı tartıştık yasal hakkım oldugunu sıkayet edecegımı soyledım ve dılekcemı yazdırdı ve sut iznımı verdı.susmayın arkadaslar bu bızim kanunen hakımız bız olmayan bırseyi istemıyoruz korkmayın haklarımızı bılelim .sessiz kalmayın lütfenn

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Merhaba arkadaşlar süt izni kullanımını kendk ya işten ayrılmayı yada işyapacak birşey yoimiz belirleriz ancak işyeri hayır diyorssa zaten y

ri h
akkında yasal süreç başlatmayı tercih etmek lazım yani bu konuyla ilgili 2 seçeneğimiz var Kaldıki toplu, haftada bir gün günde 1,5 saat kendimiz belirlediğimiz zamanlarda kullanma hakkımız var

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

bır kurumda sgklı calısıyorum sut ıznımı gunluk bır bucuk saat kulanıyorum ancak ıs yerım madurıyet bolgesı oldugundan ulasımım cok zor ıs yerım ıse baslarken yol yemek parasını kasılıyordu ama sut ıznı ıcın herhangı bır odemede bulunmadı verdıgı yol parasıda ıkı gunluk taksı paramı karsılamaz ıs yerı benım ulasımımı saglamalımııradrdımcı yada benım ne yapmam lazım

 
Bu yorum sitedeki bir sorumlu tarafından küçültülmüş

Adaletsizlik bu neden sadece memurlara 3saat verilen bir haktır bu

 
Henüz buraya yapılmış bir yorum yok

Yorum yapın

  1. Konuk olarak yorum yapılıyor. Hesap açın ya da var olan hesabınızla oturum açın.
Ek Dosyaları (0 / 3)
Konumunuzu Paylaşın