Giriş Kayıt

Giris Yapin

Kullanici adi *
Sifre *

Hesap Olustur

isaretli alanlarin (*)doldurulmasi zorunludur.
isim *
Kullanici adi *
Sifre *
Sifreyi tekrar giriniz *
Email *
e-mail i tekrar giriniz *

Hamilelikte Ağrı
Hamilelikte rahatsızlık hatta ağrı az görülen durumlar değildir. Genelde sebepler direkt olarak hamileliğe bağlıdır. Bunlar; çok büyümüş bir karın, fetusun kafa ve uzuvlarıyla yaptığı baskı, sıvı fazlalığından karnın çok büyümesi, büyük bir bebek gibi nedenlerdir. Bunları ve diğer başka nedenleri aşağıda kısaca inceleyeceğiz.
Hamilelikte diğer ağrıların nedenleri dolaylı veya rastlantısaldır.
Doktor, ağrının hamilelikle mi ilgili yoksa patalojik mi olduğunu incelemede anlamalıdır. Bazı durumlarda ağrı kesici kullanılması gerekir.
Hamilelikte kullanılabilen ağrı kesici ilaçlar kısıtlıdır. Ve bazen de annenin ve doktorun ümit ettiği kadar işe yarar olmayabilir. Ama en azından ağrının sebebini bulmak ve önemli bir hastalık olmadığını bilmek yeterince rahatlatıcıdır.
Bazen, nadir olsa da ağrı şiddetli olabilir ve hatta ani doğum başlatılabilir. Bu karar çok çabuk alınmamalıdır. Eğer doğum dönemine gelinmediyse, doğumun başlatılması hem fiziksel, hem de psikolojik olarak travmatik olabilir. Ayrıca sezaryen yapılması gerekebilir.

FİZYOLOJİK AĞRI
Hamilelikte yaşanan her karın ağrısı, endişe edilecek bir durum olduğunu mu gösterir?
Tam olarak değil. Hafif karın ağrılarının genelde, fizyolojik olduğu görülmüştür. Bu, gelişen hamilelikle meydana gelen sonuçtur. Hasta, doktoruna ağrıyı çok net tasvir etmelidir. Doktor böylece, fizyolojik bir ağrı mı, yoksa müdahale gerektiren ciddi bir durum mu olduğuna karar verir.

Fizyolojik olarak nitelendirilen ağrıların nedenleri nelerdir?
İdrar yollan enfeksiyonu, böbrek taşı, apandisit ve plasental abrusy-on (ayrılma) gibi hamilelikle ilgili durumlar bu gruba dahil değildir. Ağrının sebebi; * Dokularda gerilme
* Braxton - Hicks kasılmaları
* Mide yanması
* Kabızlık
* Rahmin bükülmesi gibi durumlardan kaynaklanabilir.

Anne adayı ağrının fizyolojik mi olduğunu, yoksa önemli bir durumdan mı kaynaklandığını nasıl anlayabilir?
Anne adayı bulguya kendisi karar veremez. Eğer ağrısı varsa, durumu hemen doktoruna bildirmeli, belirtileri ona anlatmalı ve yine karan doktoruna bırakmalıdır. Semptomlar hafif olsa bile durumu inkâr etmek çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir.

Dokuların gerilmesi nedir?
Rahmin önünde iki tane doku vardır. Her biri bir taraftadır. Rahmin içinden pelvis duvarına kadar uzanırlar. Rahim büyüdükçe, dokular da gerilir. Bazı kişilerde bu durum, ağnya yol açar. Hamilelerin üçte birinin belli derecelerde bu ağndan şikâyet ettikleri görülmüştür. Bazılarında ise hamileliğin sonlannda sadece hafif bir rahatsızlık hissi uyandırır.

Braxton-Hicks kasılmaları ağrılı mı olur?
Çoğu vakada ağnlı değildirler, ama bazılan bunlan rahatsız edici ve hatta ağnlı olarak nitelendirirler. Doğum zamanına henüz ulaşıl-mamışsa, ağnlı kasılmalar muhakkak kaale alınmalıdır, çünkü bunlar erken doğum habercisi olabilirler.

Mide ekşimesi ve kabızlık hakkında ne söylenebilir?
İkisi de hamilelikte sık görülen durumlardır. İleri bir hamilelikte, mide yanması tam olarak kendini belli etmeyebilir ve herhangi bir şüphe durumunda, kontrol edilerek ağnnın bundan kaynakladığı anlaşılabilir.
Kabızlık durumunda ortaya çıkan ağn ise, genelde koliktir ve karnın sol alt tarafında hissedilir. Yine de, ağrının kabızlıktan dolayı olduğundan emin olmak açısından kontrolden geçmek gerekir. Kabızlık, kolayca tedavi edilebilir ama yine her hamilelikte tekrarlayabilen bir durumdur.

Rahmin bükülmesi nedir ve buna neden olan nedir?
Fizyolojik bir bükülme ise durum hafiftir. Eğer şiddetli ise - nadir bir durumdur - patolojik ve operasyon gerektiren bir durumdur. Rahimdeki hafif bir devir sık görülür, hamilelik olan bir rahim üst kısımda daha büyüktür ve genelde sağa doğru döner. Bu eğim fazla olursa, rahatsızlık hatta ağnya neden olur. Bu genelde hamileliğin son döneminde görülür. Ancak rahimle ilgili bir anomali durumu varsa daha erken bir dönemde de ortaya çıkabilir.
Hafif bir bükülme özel bir uygulama gerektirmez.

Rahmin şiddetli bükülmesine ne sebep olur?
Şiddetli bükülme çok nadir görülür. Sebepler hemen fark edile-meyebilir, ama geniş bir yumurtalık kisti veya fıbroid kisti gibi iyi huylu bir tümör buna neden olabilir. Operasyon yapmadan ve rahmi açmadan bükülmeyi teşhis etmek zordur. Genelde ağn veren bir durumdur, fetusun durumunu her zaman etkilemez, ağnkesiciler işe yaradığı sürece, bu şekilde devam edilebilir. Unutmayın bu çok nadir görülen bir durumdur.

PATOLOJİK AĞRI
Hamilelikte ağrıya neden olan patolojik sebepler nelerdir?
Patolojik ağn bir hastalık sonucu meydana gelir. Bir sürü potansiyel neden vardır, biz burada sadece en sık görülenleri açıklamaktayız, hamilelikte ağnya neden olan spesifik nedenler şunlardır:
* Erken doğum
* Plasental abrusyo (aynlma)
* Rahmin aşın bükülmesi
* Rahimde yırtılma
* Şiddetli preeklampsi durumunda karaciğer üzerinde ağn
* Dış hamilelik
* Rahimde fıbroid tümör
* Düşük

Erken doğum ağrı nedeni midir?
Evet. Erken doğum, hamilelikte ağnya neden olan en sık görülen durumdur. Hamileliğin herhangi bir döneminde yaşanan rahim kasılmalan ağrılıdır. Doğum 24 hartadan sonra olabilir, eğer kasılmalar bu haftadan Önce başlarsa ve anne bebeğini kaybederse, bu düşük olur. Düşük süreci de ağrılı geçer.;

Plasental abrusyon nedir?
Plasenta hamilelik sırasında erken bir dönemde ayrılabilir. Bu, bebeğin kaybına neden olabilecek ciddi bir durumdur. Bu durum genelde ağrılı olur, ama ağrı kişiden kişiye ve plasentanın ayrılma derecesine göre değişir. Her zaman olmasa da genelde vajinal kanama da görülür.

Peki ya dış gebelik hakkında ne söylenebilir?
Rahim dışında oluşan hamileliklerin çoğu fallop tüpe yerleşir. Tüp, rahme göre çok ufak bir organ olduğundan, hamilelik geliştikçe tüp de şişer, bu da ağrıya neden olur. Pelvis oyuğuna doğru kanama olur, iç kısmı tahriş eder ve pelvis içinde ağrıya neden olur.
Ağrı genelde karnın alt kısmında olur, bu bölge dokunulmaya da hassastır. Tüpte yırtılma gerçekleşirse, çok şiddetli ağrıya hatta şoka neden olur.
Her dış gebelik, kendisini 10. haftaya kadar açığa çıkarır. Bu yüzden, ağrısı da erken dönemde hissedilir.

Dış gebelik ağrısız olabilir mi?
Evet, ama çok nadir. Nadiren, hastada ağrısız vajinal lekelenme olur. İlk olarak bulgu, ultrasonda boş rahim görülmesiyle ortaya çıkar. Ama unutmamalıyız ki, dış gebelik her zaman ekranda görülemeyebilir.

Rahim yırtılmasına ne neden olur, bu ne kadar sık görülen bir durumdur?
Kendiliğinden yırtılması için, rahim duvarının özsel olarak zayıf olması gerekir. Doğum sırasında bile, rahim ne kadar gerilse bile, yırtılma kolay kolay gerçekleşmez. Doğum öncesinde, bu sorunu gidermek için ilk önce rahimde bir operasyon yapmak gerekir. Bu bir sezaryen veya fıbroidleri çıkartacak bir ameliyattır.
Doğum esnasında, yırtılma, çoklu hamilelik nedeniyle rahim kaslarının zayıflığından veya rahmin aşın uyanlmasından dolayı olur.

Hamilelikte rahim fıbroidleri nasıl ağrıya neden olur?
Bir kadının fıbroidleri varsa, hamilelik nedeniyle değişimi uğrarlar, bu da ağrıya neden olur. Ağrı genelde hafiftir, ama bazen şiddetli olabilir, hastanede kuvvetli ağrıkesici uygulaması yapılır. Genelde, zamanla yok olur.

Preeklampside ağrıya neden olan nedir?
Şiddetli bir preeklamsi durumunda, karaciğer sorunlan göğüs kafesinin sol tarafında ağrıya neden olur. Mide yanmasına benzeyen semptomları vardır. Teşhis için başka faktörlere de ihtiyaç vardır, eğer eklampsi görülürse, acil doğum yaptırılması gerekir.

HAMİLELİKLE İLGİSİ OLMAYAN AĞRILAR
Şimdiye kadar hamilelikle bağlantılı ağrıları inceledik, peki ya ilgisi olmayanlar hangileridir?
* Apandisit
* Böbrek taşı
* idrar yolu enfeksiyonu
* Galblader enfeksiyonu
* ülser
* yumurtalık kistinde bükülme
* pankreas
* bağırsak tıkanıklığı
* tahriş edici bağırsak hastalığı
Uzun bir listeye benziyor!
Evet, ve bu tümü değil. Hamilelikte hissedilen her ağrı bir uzman tarafından incelenmelidir. Bunların bazıları (apandisit, idrar yolları enfeksiyonu gibi) acil müdahale gerektirir, bazıları ise hamilelik boyunca sessizce idare edilebilir.
Hamilelikte ağrıların bazılan suçsuzdur, bazılan ise değildir, uzman bir kişinin inceleme yapıp buna karar vermesi gerekir.

Hamilelikte apandisit ne kadar sık görülür?
Yatkınlık kişiden kişiye göre değişir. Her 2000 hamileden birinde, bu sorun görülür. Apandisit durumunda fetusu kaybetme riski artar, ayrıca annenin de hayatı tehlikededir.

Ülser hakkında ne söylenebilir?
Bir kişinin önceden ülseri yoksa hamilelik süresince ilk defa ülser olması pek mümkün değildir. Ama ülser hastalan, genelde semptomları ilk hamilelikte hissederler. Ülser deliğinin oluşumu ilk hamilelikte olabilir.

Sırt ağrısı hamilelik ağrısı olarak yaygın mıdır?
Evet, özellikle hamileliğin son döneminde çok yaygındır. Bunu yatıştırmak için parasetamol tarzı ağrı kesiciler alınabilir. Hamilelikle ilgili ters bir durum yaratmaz ve hamileliğin sona ermesiyle, ağnlar da kesilir. Ağrılann asıl nedeni rahmin ağırlaşmasıyla, omurilikte gerilme yaşanır. Yanlış uyuma pozisyonu, kötü duruş ve fiziksel çaba ağrıyı arttırabilir. Aynca böbrek taşı veya böbrek enfeksiyonu gibi sorunlardan yine sırt ağnsı yaşanabilir.

Pelvis çemberinde ağrı hakkında ne söylenebilir?
Hamilelikte zorlu ve artış gösteren bir ağn türüdür. Genelde, hamileliğin 2. yarısında görülür. Kasığın etrafında ve pelvisin kenarlarında hissedilir. Hareket etme, yatakta bir taraftan diğerine dönme ve merdiven çıkma ağnyı arttınr. Hamilelik hormonlan nedeniyle eklemlerde bölgesel aynlma sonucunda ortaya çıkan ağndır. Ağnkesiciler ve pelvis etrafında özel bir bağla eklemlerin sabitlenmesi de ağnyı azaltmada işe yarar. Doğumdan sonra, ağnlar tamamen yok olur. Diğer hamileliklerde tekrarlaması nadirdir ama mümkündür.

Ne tür ağrı kesicilerin hamilelikte kullanılması tavsiye edilir?
Hamilelikte her türlü ağrıya parasetamol tarzı ağnkesiciler önerilir ve bebek için de çok güvenlidir. Daha kuvvetli bir ağnkesiciye ihtiyaç duyulması durumunda, parasetamol ve kodein kanşımı bir preparasyon tavsiye edilir. Bunu en büyük yan etkisi; kabızlıktır.

Yazının Kaynağı: Dr. joe Kabyemela - Dr. Leanne Bricker ( Hamilelik ve Doğum Hakkında Tüm Soru ve Cevaplar)


Yorumlar (102)
...
Yazan gizem bilkon, .
hamilelikte ağrılar normaldir ama normal olmayanlarda var ben 5 aylık gebeyim ve sol böbreğim ağryor doktra henüz gitmedim ama bi sorun olduğu açı
...
Yazan yagmur, .
men bakidanam 28hftalik hamileyim mende agri esas da matkada olur bu neden ola bilir lutven cevabverin)
...
Yazan yıldızlı buket, .
benimde düzensiz adet oluyorum ve şiddetlı karın ve bel agrım var acaba gebelik olurmu ne olur cevap
...
Yazan sema ♥♥♡♡, .
benimde busah sol tarafima sanci girdi ve bide hamileyim iki aylik
...
Yazan aysu, .
benim de 9.ayım ve ağrıdan rahat oturup kalkamıyorum hele uyurken bi facia çok zorladı beni bian önce kurtulmak istiyorum
...
Yazan ömür, .
34 haftalık hamileyim sırtımın soltarafında çok ağrı var napcm bilmiyorum

...
Yazan mineee, .
benimde sol kolum ağrıyor
...
Yazan Xanim abbasova, .
Allah butun bebekleri korusun amin
...
Yazan oslem, .
ben 8 haftalık hamıleyım ama bıraz agırım var bu ıkıncı hamılelıgım ılk dıs gebelıktı agrılarım oldgu ıcın korkuyorum
...
Yazan memed ova aynur ben 1 alik hamileyim ama karnimda fazla ari var normaldimi, .
ben bir alik hamileyim karnimda fazla ari var normamdimi ?
...
Yazan kiraz, .
Belim ağrı yapıyı halsizim kasıgım ağrıyı szce hamilemiyi
...
Yazan kiraz, .
Bnimde blim ve kasıgım ağrı yapıyı çokta yemek yiyom karnım hep şiş sizce hamilemiyim
...
Yazan serkan şebnem, .
18 haftalık hamileyim çok şiddetli böbrek agrım var ne yapmam gerek normalmi
...
Yazan denizsu, .
mrb bende22haftalık hamileyim benimde karnımda gerilme buna bağlı ağrılar oluyor bunlar normalmiş
...
Yazan nura, .
slm bende 5haftalık hamıleyım ve karnımda ve srtmda sıdetlı arge var bunun sebebını bilmek ıstıyorum bana yardımce olan var mı
..., Lowly rated comment [Goster]
...
Yazan nura, .
slm bende 5haftalık hamıleyım ve karnımda ve srtmda sıdetlı arge var bunun sebebını bilmek ıstıyorum bana yardımce olan var mı
...
Yazan sevim, .
selam kizlar ben bisey sorucaktim iki aylik evliyim cocuk istyorz adetlerm her ay duzenli gelirdi saati bile sasmazdi bu ay geckti iki uc gun hala yok kasiklarm cok felaket agryo adetten once hc agri ypmazdi ve ozellikle sol gogsum sizi ve agri yapio sizce bebel olablr mi test yaptm ama negatf cktii
...
Yazan mugee, .
bende 24 haftalik hamileyim sertlesme ve agrim oluyor neden acaba
...
Yazan selda, .
Ben iki aylik evliyim ben 15 gun once adet oldum. Ve karnimda bazi agrilar oluyor bu kac gundur acaba hamilemiyim
...
Yazan özden doğan tuncel, .
merhaba ben 24 haftalık hamileyim ikinci oğlum olacak 27 kasımda 2013 3 gündür göğsümün ortasında

ağrı var su içerken bile zorlanıyorum kuru öksürük ve nefes almakta zorlanıyorum .göğüs kafesimin tam ortasında ağrı oluşuyor.doktora gitmelimiy im?
normal gecic imi? lütfen cevap verin

...
Yazan beşiktaş, .
slm ben 28 hftlk hamlym belm acyp agryoo yaa kızım cok hareketli bide.
...
Yazan loli, .
Bacakdan 1 2 parmak yukari agrilarm var karnmn sol tarafnda hamileym 7 haftalk nedendir acaba
...
Yazan ebrar, .
bende 19hafta gebeyım agrılar

normal nezaman ayakda kal
mamak lazm budakar
...
Yazan ilayda caner, .
benimde göğüs kafesimde ağrılar var çok normalmiş ki sorun yamayın kızlaremikler açılıyor çünkü herşey
...
Yazan ebu kondakcır, .
ben 30 haftalılk hamileyım ve cok korkuyorum cunkü 2 bebegimi sekiz bucuk aylıkken dogurduktan sonra kaybettım sımdı en ufak agrılardan korkuyorum erken dogum olursa bunun ıcın ası vuruldum ve rahımde kalınlasma var ne yapmam gerekıyo
...
Yazan korkulu melek, .
8ay bitiyo aşırı derecede bel ağrılarım oluyo 8aya kadar hiç bir sorun ile karşılaşmadim şimdi bu ağrılar çok yordu beni
...
Yazan hazal, .
4 haftalık hamileyim,ara arada olsa kasık ağrım oluyo .doktora sordum idrar enfeksiyonu dedi .böyle bişey yaşayanlar varmı aranızda arkadaşlar...
...
Yazan eda aydın, .
slm ben 25 haftalık hamileyim ve suyum geldi.ara ara kanamalarımda oluyor.karrnımda ve yan kısımlarımda kasılmalar ağrılar var ikikere doktora gittim önemli bisey değil dediler sizce erken dogum olabilir mi
...
Yazan selen, .
34 haftalık hamileyim benimde karın ağrılarım oluyo ama geçiyo geçiyosa korkulacak bisi yokçok bekledim ben çocugumu saglıklıca hepimiz alırız kucagımıza insallah bebişleri sırtımda agrıyo zor geçiyo yatılmıyo gece uyunmuyor ama bebiş için herseye deger canımı bile veririm ben
...
Yazan hatice kara, .
merhaba ben 3.5 aylık hamileyim sırtımda birde sol bacağımın kasık bolgesind eağrı var sebebini bilen varmı lütfen cev
...
Yazan neco, .
ben 33. haftadaym sırt ağrıları hayatımı kabusa çevirdi
...
Yazan buğlem, .
meraba 1o hamileyim gebeliğimin başların göğüslerim daha sertti şimdi sanki biraz daha yumuşamış normalmi sizce bu durum.
...
Yazan melekk, .
ben 2 senelIK EVLYM BEBEK ISTYORUZ ADETME DAHA 6 GUN WAR AMA ALT karnımda we raHMIMDE COK DGSK BI AGRI SANCI TUAF BSY WAR HAREKET EDNCE ARTIO
...
Yazan sakine, .
karnımda syardımcı olursanız sevinirimanki yırtılmalar var ağrıda giriyo ara ara sizce ne yapmalıyım
...
Yazan Fidan, .
Slm ben 37 haftalik hamileyim kasiklarimda ve vajina da cok agri hissediyorum bunun nedeni nedir acaba bir bilgi verirseniz sevinirim
...
Yazan ebruli, .
ben dun hamile oldugumu ogrendim ama siddetli karin agrisi sonucu kanamam geldii bebegimi kaybettim...
...
Yazan hicran, .
bende 27 haftalik hamileyim suan bel ve mide agriisi cekiyorum 4üncü cocuma hamileyim ama hic tatmadim agrilari tadiyorum suan ALLAH hepimizin yardimcisi olsun
...
Yazan neslişah demır, .
bende 7 haftalık hamıleyım ama çok mıdem agrıyor neden bılmıyoyorum bu gidişle bebeyımi kucağıma alamadan ölücem ben
...
Yazan hayriye yücetürk, .
merhaba ben 2buçuk aylık hamileyim çok ağrılarım var karnımda kıramplar ağrı karnımda bel kalça ağrısı oluyor çok korkuyorum yardımcı olurmusunuz.
...
Yazan selvi, .
merhabalar ben 36 haftalik hamileyim sancim cok oluyor ne yapayim ben
...
Yazan selda, .
ben 6 aylık hamilelk son 2 gündür cok şiddetli kasıt ve vajinamda ağrı oluyo ne yapmalıyım lütfen yardımcı olun herkese teşekkür ederim.
...
Yazan Kürt güzeli, .
Arkadaşlar bende düşük yaptım çok zor bebeğini kaybetmek allah hepinizi kurtarsın inşallah sağlıklı bi şekilde bebeğinizi kucağınıza alırsınız
...
Yazan cezla, .
slm arkadaşlar bende 13+3 hamileyim kasıklarımda ağrı var ve hala ğöğüslerimdeki ağrı devam ediyor. birde ay ay lekelenmem oluyo bu sorunları yaşayan varsa bana yazsın lütfen
...
Yazan esl, .
benimde agrilarim cok oluyor karnimda ve belimde 31 haftalik hamileyim.erken dogum belirtileri ola bilirmi?
...
Yazan munise, .
merhaba ben 23 haftalık hamileyim ve sırt,kaburga ve bel ağrılarım çok fazla
...
Yazan sibel 31 ,11,2011, .
bende 26 haftalık hamileyim kendimi sürekli hasta ve halsiz hissediyorum oğlumu kucağıma almak için çok sabırsızlanıyorum üç ay nasıl geçecek bilmiyorum lütfen birbirimize dua edelim .allah yar ve yardımcımız olsun inşallah
...
Yazan sami, .
ben 25 haftalik hamileyim karnimin sag tarafina batar giriyo yurumekte zorlaniyorum ins bebegime bisey olmaz cok korkuyorum (
...
Yazan rojin, .
slm ben 17 haftalık hamileyim kasıklarımda bir agrı oluyor sürekll allah herkesi korusun
...
Yazan tefide, .
merhaba benimde sırtım çok feci şekilde ağrıyor regal dönemime daha 12 gün var egerki gebiş kaldıysam bu kadar erken sırt ağrısı olurmu
...
Yazan dilek hayrun, .
36 haftalık hamileyim 2 gün kasılmalar oldu ve ardından mide ağrıları ortaya çıktı başka bu ağrıları çeken arkadaşlar varmı ?
...
Yazan nesdany, .
arkadaşlar merhaba bende 28 haftalık hamileyim 20. haftadan beri bu rahim agrısı şiddetti kaşıntı yanma mantar ilacı kullandım fayda etmedi ama en kötüsü kuyruk sokumum o kadar ağrıyoki oturduğum yerden kalkamıyorum elime çok fena ağrı giriyo eğer bu sorunu yaşayan varsa tedavi görüp ileşen olduysacevap verirse sevinirim şimdiden doğum yapacak arkadaşları allah kurtarsın sevgilerimle
...
Yazan seda erenoğlu, .
40 günlük hamileyim dolıysıyla karnımın alt kısmında çok şidetli ani sancılar oluşur bu bendeki durum normalmi
...
Yazan tuce, .
bende 22 haftalık gebeyim bendede karın arısı var neden acaba

 


...
Yazan yazan rabıa 04,09 2011, .
slm arkadaşlar ben de 4 haftalik hamileyım merdivendendüştüm sancım oluyo belagrımda var ilk bebeyim cok korkuyorum bişey olacakdiye
...
Yazan baby, .
allah daime bebişini kucağına almak nasip etsin darısıda olmayanlara versin.bende çok istiyorum ama daha bişeyyok
...
Yazan hhh, .
36 haftalık hamıleyım sırtlarım kopuo heryerım şişt ve hiç hareket ettırmıorum karıncalanmada cabası dahasıda var kasıklarım cok agrıo kemıklerım sızlıo of off son ayım cok agır gecıo allah herkeze kolaylık versın
...
Yazan yazan süheyla,ağustos 3, 2011, .
merhabalar;

ben 7 haftalık gebeyim.2.bebeğime hamileyim beklenmedik süpriz oldu bizim için.şuan aşırı karın ağrısı,kasık ve mide bulantıları çekiyorum.allah herkezin yardımcısı olsun.
...
Yazan aysegül 1 AĞUSTOS 2011, .
slm arkadaşlar 12 haftalık hamileyim mideme kramp giriyor bulantım var. ikinci hamileliğim ve 13 aylık kızım var bu hamileliğim istek dışı oldu hala alışamadık.ilk hamileliğimde biraz ayakta durduğum zaman ayaklarımın üzerine basamıyordum doğumdan sonra bu şikayetim biraz azalmıştı ama bu defa dahada kötü doğumdan sonra geçermi? acaba.....

...
Yazan gülnare, .
merhaba arkadaşlar!ben qalıba hamıleyım.test yaptım pozıtıf cıktı.ama cok agrılarım var.neden oldugunu da anlayamıyorum.belkı hamıle bıle degılım ya.doktora gıtmedım daha.olsa olsa 2haftalık falan olur.yorumları okudum,ama bende olan agrılarla ılgılı bıwey yok.ben en ıyısı doktora goruneyım.
...
Yazan hilal 24, .
bende 24 haftalik hamileyim,3 ayimdan itibaren gobek deligimin etrafinda agrim var,cok canim aciyor,ama doktorlar onemli birsey olmadigini soyluyorlar.ingilterede yasiyorum ve burdaki doktorlardan memnun degilim, (( bebegimi allah vermesin kaybetme korkusundan kendi kendimi yedim bitirdim... allah butun anne adaylarinin yardimcisi olsun...
...
Yazan rabia temmuz 17,2011, .
slm arkadaslar benim 32 haftalık sol gögüsümün altı agrıyor birde midem çok yanıyor ne yapcam bilmiyorum
...
Yazan sss, .
ya arkadaşlar bnde bugn 37 haftaık hamile oldm.böbreklerim ağrıyo.özellkle sağ böbreğim sizce normalmi.doktora gitmelimiyim
...
Yazan özden sargın, .
slm ben 24 haftalık hamileyim ve yolda yürürken düstüm aradan iki gün geçti fakat belim ağrıyor ve yatamıyorum acaba ne yapmalıyım
...
Yazan karaağaç, .
arkadaşlar merhaba
ben 31 haftalık hamileyim sol göğüs kafesimde ağrım var akşamları dinlenirken ortaya çıkıyor. aynı ağrıyı çeken hisseden var mı cokk acil yorumlarınıza ihtiyacım cok şeyler okudum ve korkum arttı
...
Yazan gül çiçek, .
ağrisiz gebelik çok güzel bişey ve demek oluyoki sağlıklı bi gebelik geçiriyosun. benim ilkler öle olmuştu çoook rahattı ama şimdi üçüncüye gebeyim ve müthiş ağrım oluyo sanki ilk kez hamilelik yaşıyorum gibi
...
Yazan kadriye yigit, .
arkadaşlar slm aynı şey bendede oluyor normalmi bende 36 haftaık hamileyim beni aydınlatırmısınız bikere düşük yaptım korkuyom bide 1 aydan belli gözümde boloncuklar uçuşuyor normalmiiiiiiiii
...
Yazan kadriye yigit, .
benimde agrım oluyor 33 haftalık hamileyim normalmidir gözümde siyah şeyler uçuşuyor bilen varmı
...
Yazan rüzgar, .
ben daha 3 haftalık hamileyim 21 yaşındayım mide ağrılarım oluo hafif hafif
...
Yazan ipekk, .
18 haftalık hamıleyım ve dun denıze gırdım.. normalde de olan kasık agrım dunden berı sıddetlendı acaba usuttum mu? fıkrı olan var mı
...
Yazan günnur, .
slm bende 7.5 aylık hamileyim çok şiddetli kasılmalarım oluyor geceleri uyuyamıyorum
...
Yazan kırmançe, .
biz neolduğunu bilmiyoz fakat karımın böbrekleri agriy karnı şiş çişi var gibi oluyo ama yok.. acaba hamile mi? sag kasıgı agriy karnı da azıcık şiş ara ara midesi bulanıyo. inş hamiledir.. siz ced öylemidir
...
Yazan hanife ben, .
bende 12 haftalık hamileyim allahım bu duyguyu tüm bebek isteyenlere nasip etsin bendede mide agrısı sabahları uykusuzluk cok oluyordu ama zamanla azalıyor bebegimi kucagima alcagım günü iple cekiyoru allahım herkese saglıklı bebek dünyaya getirmeyi nasip etsin
...
Yazan narin, .
hepiniz inşallah sağlıklı bi şekilde bebeklerinize kavuşursunuz darısı olmayanların başına
...
Yazan ..., .
merhaba M.Serdar bey üç haftalık evliyim her nedense eşimle ilişkiye girdikten sonra karın ağrısı ve rahmim de sanki adet sancısı gibi ağrılar hisediyorum karnımda belirgin bir sertlikte oluştu.Bu sancılerın nedenini söyleseniz çok memnun olacağım şimdiden çok teşekkür ederim.saygılarımla.
...
Yazan derya naz, .
benimde ağrılarım oluor ama gerilmeden miş
...
Yazan burcu mayıs 12 2011, .
slm bende 19 haftalık hamileyim mide ağrısından ölüyorum doktorlarda ilaç yazmıyorlar
...
Yazan selen, .
ben 20 haftalık hamileyim karnımda cok şiddetli agrı oluyo doktora gtmedim ama korkuyorum bişi olucak diye işallah oğlumla ilgili bi durum değildir Allah bütün anne adaylarının yardımcısı olsun
..
Yazan zeliş, .
bende 21 haftalık hamileyim sağ böbreğimde taş olduğu ortaya çıktı.erken doğum yapmaktan korkuyorum
...
Yazan ceren, .
slmlar bende 3 aylık hamıleyım ama daha bebegımde bı kıpırtı yok sız tecrubelı olan arkadaslar bebek kıpırdanmaya ne zaman baslar bana yardımcı olursanız sevınırım
...
Yazan sati30, .
sabah idrarı yaptıktan sonra karın ağrısı yaşayan varmı 22 haftalık hamileyim önceden 21 haftalıkken ikz bebeklerimi kaybettim çok korkuyorum.bide sabahları akıntı çok oluyo sizde dee bu durumu yaşayan varmı
...
Yazan anne adayı, .
bende beş buçuk haftalık hamileyim bendede kasık agrısı oluyo özelikle ani hareket yaptgmda zaten düşük tehlikem varmış sırt agrılarm çok oluyo bide bende ülserde var onun acısı dahada oluyo bende bilgilendim çok güzel hazırlamışsınız teşekkürler
...
Yazan burcu nisan03,2011, .
selam 6 aylık hamileyim vajinamda çok grı oluyordu dok.gittim ve erken dogum riski olabilir dedi çok korkuyorum hepinizi allah kurtarsın
...
Yazan -----, .
arkadaşlar sizin ağrılarınız ne ki benim böbreğimde şişme var24 haftalık hamileyim sabahlara kadar oturuyorum sancıdan ölmek üzereyim
...
Yazan halime 17 mart 2011, .
hamileliğimin 25. haftasındayım.yaklaşık olarak 2 aydır alt tarafımdaki ağrıdan oturup kalkarken yattıktan sonra sağımdan soluma dönerken zorlanıyorum ve çaok acı çekiyorum.sebebi ne olabilir.lütfen bana cevap verebilirmisiniz.
...
Yazan ceren, .
slm ben de beş aylık hamileyim ama sağ kaburgamın alt kısmı fena halde ağırıyor acaba bu ağrı normal mi teşekkür ederim.
...
Yazan selam, .
ben32haftalık hamileyim sağ göğüsümde bıçak saplamış gibi ağrım var neyapıcam bilmiyorum bana yardımcı olurmusunuz,..................
...
Yazan TrioMania, .
8 haftalik hamileyim ve bu ilk hamileligim..yok böyle bir bulanti ama yaa..uyuyamiyorum bulantidan ve daha cok erken..ve sürekli tuvaletim geliyor..yatarken en az 3 kere kalkiyorum wc ye..sürekli karnim agriyor belim agriyor ve kesinlikle pantolon giyemiyorum..cok sikiyor ve esortmanin lastik tarafi mahvediyor beni..neredeyse ciplak dolasicam yani.bi sicak bi soguk bu neymis böyle arkadas yaa.....
...
Yazan ayşe özalp, .
ya arkadaslar benım basım kasıklarım karnım cok agrıyo ayrıca 5aylık hamılyım neden oldugunu bılmıyorum ayaklarım uyusuyo kollarımda uyusuyo napıcam ben ya çok kotu hıssedıyom kendımı
...
Yazan Meriman, .
Çok mide ağrılarım oluyor 10 haftalık oluyorr. Normalmi
...
Yazan kız annesi, .
selam.ben de 20.haftayı doldurdum.ikinci gebeliğim ama ilkinden çok farklı geçiyor.çok şiddetli bel ve kasık ağrılarım oluyor.enfeksiyon dediler ama ben daha önce böyle ağrı yaşamadım.Allah herkesin bebeğini saklasın.herkesin yardımcısı olsun....
...
Yazan ilknur25, .
slm ark bende 22 haftalık hamileyim bugün çok kötü agrım oldu sol tarafımda yürüyemedim çok korktum yavrumu kucagıma alacagım günü iple çekiyorum böyle şeyler olunca endişeliniyorum onun için allah hayırlı dogumler versin hepimize
...
Yazan yazan cigdem 26/09/2010, .
ben 4 aylik hamileyim ve ilk bebis ben ingilterede yasiyorum liverpoolda benimde agrilarim cok burda herseye normal diyolar bende takmiyorum korkmayin dusuk olucaksa olur bence olmucaksa olmaz ama dikkat edin kendi doktorunuz kendiniz olun sevgilerle
...
Yazan sevil,eylül 15 , 2010, .
bende 2 aylık hamileyim ve ölüyorum mide ağrısında. ağzımdada sürekli bir tad bozuluğu var. yediğim içtiğim hiçbişeyden tat alamıyorum. buna benzer sorun yaşayanlar varmı aranızda arkadaşlar?
...
Yazan öslem, .
Dizimde ve şiş ayak bileklerimde ağrı. Var.

Ortopedi doktoruna görüncem. 32 Hftlk gbym.

Ağrınızın cokluğu bebeğin iriliğiyle ilgiliymiş sanırım.


...
Yazan fatoş, .
slm arkadaşlar bende 32 haftalık hamileyim belim ve rahmin çok ağrıyo sanki rahmim yerinden çıkacakmış gibi bende endişeleniyorum normalmi acaba bu gün nstye girdim normal çıktı ama inş sa salim olumu kucama alırım.....
...
Yazan selma, .
benımde düsük tehlıkem var ve progestan kulanıyorum 5 haftalık hamileyım kıstımde var 5cm rahımım sert karnım hafif agrıyor tehlıkemı acaba
...
Yazan leycan, .
arkadaşlar 36 haftalık hamileyim rahmim çok agrı oluyo
...
Yazan simal, .
Merhaba arkadaslar;
Ben 28 haftalık ikiz bebeklere hamileyim,bu benım ilk hamileligim iki gundur agrım oluyor sızce bunun sebebi neder ?
tüm hamişleri Allah kurtarsın ...!!
tsk.
...
Yazan bebito, .
bende yazıyı okudum gerçekten baya bilgilendim 3,5 aylık gebeyim ve mide ağrısından öldümm artık psikolojik olarakta etkilemeye başlamıştı hamilelik öncesinde böyle bi şikayetim yoktu umarım doğumdan sonra geçer tek dileğim bu mide ağrısı çok kötü duyguymuşşşş ((
...
Yazan asya 23 ocak 2010, .
ben 7 aylik hamilyim ikinci hamileliyim cok fazla mide agrisi cekiyorum özellikle yemekten sonra ilk hamileliyimde böyle bir sorunum yoktu oyüzden endiseliyim.lütfen böyle bir sorununuz varsa yazin.

 

 

Gebeliğin herhangi bir döneminde kanama olması, nadir görülen bir durum değildir. Önemli olan kanamanın nedeninin bulunmasıdır. Gebeliğin ilk yarısında olan kanama ile düşük, dış gebelik veya mol gebelik söz konusu olabilir.

Sayfa 4 / 4